ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นฤมล ยังแช่ม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ในปี 2563 ปุ้ยมีความรู้สึกว่าได้รับความเมตตาจากบวรศาลีอโศก อาติ๋วท่านให้โอกาสในการเข้าร่วมทำงานสื่อ ซึ่งเป็นงานที่ตัวเองไม่เคยทำ รู้สึกกังวลใจและมีความเครียดในการทำงานช่วงแรก ๆ ต่อมาก็ศึกษาจากยูทูปเพิ่มเติม ก็ทำงานได้คล่องขึ้น แต่ยังมีบางอย่างที่เรายังทำไม่ได้ในโปรแกรมตัดต่อ ต้องศึกษาจากผู้รู้ และหมู่เมื่อมีโอกาส การได้ทำงานกับหมู่มิตรดีทำให้ได้เห็นกิเลสของตัวเอง และได้เห็นความเอาภาระและจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานของอาติ๋วเป็นอย่างมาก จนทำให้ตัวเองรู้สึกละอายแก่ใจ ในทางกลับกันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำงานสื่อมากขึ้น เพราะความเพียรของท่านมากยิ่งนัก ส่วนที่ทำงานก็ได้ปั่นน้ำผักผลไม้ให้น้อง ๆ พี่ ๆ ดูเหมือนว่าแต่ละท่านที่ไม่กินน้ำปั่นผักผลไม้ก็มาเริ่มกิน ก็เป็นวิบากดีร้ายของแต่ละท่านที่จะเลือกกินหรือไม่

ในด้านการปฏิบัติตัวต่อแม่นั้นยังทำได้ไม่ดี ยังมีอาการหงุดหงิดที่หาของไม่เจอ แต่ก็จับอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นได้ และพยายามพากเพียรที่จะกลับมาอ่านกิเลสตัวเองให้ทัน จะได้ไม่สั่งสมเป็นวิบากร้ายในปัจจุบัน ในเรื่องของอาหารก็ยังกินข้าวเกิน แต่เกินในปริมาณที่น้อยลง และกลับมาเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้น ลดความใจร้อนลงจนอาการท้องอืดหายไป กราบขอบพระคุณท่านอ.หมอและหมู่มิตรดีที่ให้โอกาสทุกๆอย่างในการบำเพ็ญ การอปริหานิยธรรม การเข้าร่วมศึกษาทางไกลในระบบzoom เป็นพลังใจ พลังกาย พลังปัญญาในการต่อสู้กับกิเลส เพราะว่าปุ้ยไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลา บางครั้งก็สู้ไม่ไหว ก็ได้กำลังใจและปัญญาจากหมู่มิตรดี ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคะ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ในปี 2564 ได้ตั้งศีลว่า ข้อแรก จะปฏิบัติตัวกับแม่ให้เป็นลูกที่น่ารัก จะอ่อนน้อม ดูแลท่านให้มากขึ้น แต่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าท่านต้องเป็นแบบดั่งที่ใจเราต้องการแล้ว เพราะเห็นอานิสงค์จากการที่เราทำต่อท่านแบบเมตตา ท่านสนใจที่จะฟังอาจารย์เทศน์เองได้เป็นชั่วโมง โดยเราไม่ได้เชิญชวนท่าน ข้อที่สอง จะกลับมาอ่านใจตัวเองให้มากขึ้น ว่ามีกิเลสอะไรที่ทำให้ราต้องทุกข์ใจ เราไปยึดอะไร เราถึงเป็นทุกข์ จะใส่ใจในการอ่านอาการเวทนาของตัวเองคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *