ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ขวัญจิต เฟื่องฟู

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ขวัญจิต เฟื่องฟู สร้างสงบ

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าเองได้เข้ามาเเพทย์วิธีธรรมประมาณสองปีครึ่งเเล้ว สองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าตัวเองปฎิบัติธรรมด้วยเเรงกายไม่ได้เอาใจทำเพราะหลงผิดในอุปกิเลส 16 รู้ทันกิเลสหรือจับกิเลสได้ก็เป็นเเค่กดข่ม ไม่ได้จับมาพิจารณาดับ ให้กิเลสตาย เพราะหลงคิดว่าถูก เเต่มันเป็นการหลงโง่ ถูกกิเลสหลอก

เพิ่งมารู้ตัวเองตอนติดล็อคดาว์นช่วงเดือนมีนาคม เพราะตัวเองพี่น้องมีเวลาเเละได้คุยกันหรือเจอกันทางออนไลน์มากกว่าตอนธรรมดา

ได้เห็นธรรมอย่างเด่นชัดระหว่างที่มีการเชื่อมหรือทำงานกับพี่น้อง มีการเเลกเปลี่ยนเเละพูดคุย เขียนอริยสัจ 4 กันมากขึ้น เเละพี่น้องก็ได้เเลกเปลี่ยนสภาวธรรมในมุมมองของเเต่ละท่าน ได้มีคุรุชี้เเนะตรงที่พี่น้องติดขัด ทำให้เเต่ละท่านที่ติดขัดอยู่ สามารถหลุดจากความทุกข์ได้ ตรงนี้ได้เห็นทั้งประโยช์นตน ประโยชน์ท่าน ได้เป็นอย่างมาก

มีความประทับใจที่ได้ร่วมเข้าคอร์สเรียน PS กับคุรุเเละพี่น้องทุกท่าน ได้เห็นความเมตตาของคุรุเเละพี่น้อง ที่ท่านได้เอางานมาเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจริงๆเล้วท่านคุรุได้ให้เราเอางานกลุ่มมาร่วมกัน เพื่อที่พี่น้องเเต่ละท่านจะได้เอากิเลสที่อยู่ในตัวเราออกมาให้เห็น

ท่าน อ.หมอเขียว เทศน์ว่า “ความสำเร็จของงาน ไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน เเต่ความสำเร็จของงานอยู่ที่ความสำเร็จของใจ ” ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ กราบขอบพระคุณท่านอ.หมอเขียวเเละคุรุทุกท่านที่คอยช่วยอบรมสั่งสอนเเละทำให้ดูเป็นตัวอย่างคะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือพลังหมู่มิตรทั้งหลาย พี่น้องกลุ่มพลังศีล ที่คอยโอบอุ้มเเละเมตตา ชี้เเนะคะ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ความตั้งใจที่จะตั้งศีลเพิ่มในปี พ.ศ.2564 คือ

1.จะตั้งศีลสู้กับกิเลส ไม่เหลาะแหละ

2.จะเพียรลด ละ ล้างกิเลสไปเรื่อย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *