ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา(ประทีปบุญ)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ศีลที่ได้ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2563 คือ ​
-ไม่เพ่งโทษผู้อื่น
-​ใช้หนี้พ่อบ้าน
-บำเพ็ญเผยแพร่ยา 9 เม็ด
-ช่วยงานหมู่กลุ่มและอาจารย์​
การตรวจสภาวธรรม ในปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีส่วนประมาทขาดการเอาจริงเอาจัง ปล่อยไปตามกิเลสบ้าง เสียเวลากับสิ่งไร้สาระบ้าง

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ในปีนี้ จึงคิดว่าจะพากเพียรให้มากขึ้น ตามอินทรีย์​พละให้ดียิ่งขี้น
-ไม่เพ่งโทษผู้อื่นให้เข้มข้นทั้งกายวาจาใจ
-ตั้งใจช่วยงานอาจารย์หมอเขียวและหมู่กลุ่ม เต็มกำลัง
-ตั้งใจเรียนอริยปัญญาโท
-ออกกำลังกาย
-ทิ้งและเคลียร์ ​สัมภาระให้เหลือน้อยที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *