ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : จิราภรณ์ ทองคู่

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางจิราภรณ์ ทองคู่ (ชื่อทางธรรม น้ำไพรศีล)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปีนี้ฟ้าเปิดครอบครัวอนุญาตให้เข้าหาสัตบุรุษ และหมู่มิตรดี ที่ภูผาฟ้าน้ำ ทำให้ได้ออกกำลังกาย ทำกายบริหารกดจุดลมปราณ ฟังธรรมจากสัตบุรุษ ทุกเช้า ได้เข้าร่วมรายการหมู่มิตรดีปลูกปัญญาพาพ้นทุกข์ ได้ฝึกล้างกิเลสของตัวเอง ได้ร่วมงานเกษตรกับเพื่อนๆ เป็นชีวิตที่มีความสุขหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว มีแต่สิ่งแวดล้อมดีๆทั้งนั้น อาหารก็ไร้สารพิษ อากาศก็ดี เป็นดินแดนที่สัปปายะที่สุด

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564 จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และอาจารย์หมอเขียว(ดร. ใจเพชร กล้าจน)ตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *