ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ชลิตา แลงค์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ชลิตา แลงค์

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปี 2563 ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลสั่งให้ล็อกดาวน์อยู่บ้านเพื่อควบคุมโรค ต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ คนในบ้านร่างกายไม่แข็งแรง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้พักผ่อนดูแลตนเอง ได้ใช้เทคนิคยา 9 เม็ดตามที่ได้เรียนมาตามสมควร เมื่อตนเองและคนใกล้ตัวไม่สบาย ได้มีเวลาให้คนในครอบครัว ได้เย็บหน้ากากแบ่งปันผู้อื่นตามกำลังที่ทำได้ ได้มีเวลาทำสวนกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งปีนี้ได้เห็นผลิตดีขึ้นมากว่าทุกปี ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีเมื่อท่านอาจารย์หมอเขียวได้มีดำริให้มีการจัดค่ายออนไลน์ ตนเองอาศัยอยู่ต่างประเทศจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้สานพลังกับพี่น้องทั้งที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องหมู่มิตรดีแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสารทาง social ต่างๆ ได้เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิค การทำรูปภาพประกอบสารธรรมด้วยโปรแกรม Photoshop และกิจกรรมการทำการบ้านอริยสัจ4 กับทีมท่านคุรุจากสถาบันวิชาราม ได้พูดคุยสภาวธรรม ได้รับคำชี้แนะในการทำการบ้านทุกขอริยสัจ4 ของท่านคุรุและพี่น้อง ได้ความรู้ในการล้างกิเลสในแง่มุมต่างๆ ได้เห็นจิตวิญญาณตนเองพัฒนาขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ความสามารถของตนเองกับพี่น้องหมู่มิตรดีด้วย ปีนี้สำหรับตนเองเป็นปีที่มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นมากพอสมควรเลยทีเดียว

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

สำหรับปี 2564 ตั้งใจจะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เนื่องจากปี 2563 ได้รับโอกาสได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับทางพวธ. เห็นกิเลสความโลภของตนเองสนใจทำหลายอย่าง จนบางทีทำไม่ทัน ทำให้มีความใจร้อนเร่งรีบ นอนดึก เครียด เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนตนอื่น เช่น คนใกล้ตัว จึงขอตั้งศีลข้อ 1 ให้ถึงจิตเรื่องการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

๐ จะประมาณในงานตามความสามารถของตนเอง ทำเท่าที่ทำได้ ไม่โลภ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนตนเอง

๐ ตั้งจิตเมตตา ไม่ถือสา คนใกล้ตัวให้เข้มมากขึ้นอีกเพื่อลด ล้างวิบากกรรมเรื่องคนคู่ให้ได้มากที่สุด

๐ จะขยันเจริญสติ จับกิเลส และเขียนการบ้านอริยสัจ 4 ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนธรรม และล้างกิเลสของตนเองค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *