ทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิตปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้นปี 2564

การบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับให้นักศึกษาวิชชารามได้ทบทวนตนเองและตั้งจิตทำในสิ่งที่ดี และแบ่งปันให้เพื่อนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่าน

ปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

การบ้าน หมวดตามอัธยาศัย

ดูการบ้านที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว


ที่มา : การทบทวนธรรม เป็นหนึ่งในเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ (เหตุแห่งวิมุติ) จึงได้มีการเสนอการบ้านหัวข้อทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิตปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้นปี 2564 ต่อที่ประชุมภูผาฟ้าน้ำ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ทางที่ประชุมไม่ได้ขัดข้องและให้ทดลองทำดู

ซึ่งก็ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านได้ใช้ช่องทางนี้ในการทบทวนตนเอง และประกาศศีล ต่อเพื่อนนักปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่นในหนทางปฏิบัติธรรมเส้นนี้

หัวข้อในการแบ่งปันข้อมูล

1). ชื่อ นามสกุล (ชื่อทางธรรม)
2). ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563
3). ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564
4).ใส่รูปเป็นภาพปก, เป็นรูปตัวเองก็ได้ หรือรูปอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการสื่อให้เข้ากับเรื่องของท่าน (ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้) *แนบได้สูงสุด 1 ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *