ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 8

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 8 : สถาบันวิชชาราม

รายงานบรรยากาศห้องเรียนนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชาอริยสัจ4 และวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 12 พฤษภาคม2564 เวลา 15.30 เป็นต้นไป บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้นักศึกษาต่างให้ความสนใจและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการทำการบ้านค่ะ ทั้งหมด 24 ท่าน

ในช่วงแรก การบ้าน วิชาอริยสัจ 4

โดยมีพี่น้องนักศึกษาได้นำการบ้านมาร่วมกันสังเคราะห์ 5 ท่านดังนี้ค่ะ

1. คุณนฤมล ยังแช่ม (ปุ้ย) เรื่องขยะในใจ

ท่านเล่าว่าท่านไม่พอใจเมื่อเห็นขยะที่คุณแม่ซึ่งท่านมีภาวะหลงลืมทิ้งเรี่ยราด ไม่ทิ้งลงถังขยะ เกิดต่อว่าคุณแม่แล้วท่านก็มาทุกข์ใจเองท่านเห็นอาการนี้แล้วใช้หลักอริยสัจ 4 โดยสำนึกผิด นำเข้าหมู่กลุ่มปลงอาบัติ แล้วท่านก็พบว่าขยะที่ร้ายที่สุดก็คือกิเลสชั่วเพ่งโทษถือสาผู้อื่นนั่นแหละร้ายกาจที่สุด

2. อาชาติพุทธ จรูญ สูยะ เรื่อง โดนน็อคครั้งที่ 4

เรื่องของท่านมีอยู่ว่าท่านตั้งศีลกินมื้อเดียวแต่พอทำไม่ได้ต้องไปกินนอกมื้อท่านก็เกิดทุกข์ไม่อยากผิดศีล แล้วท่านก็มาตีตัวเอง ที่เป็นการเบียดเบียนตนเองซึ่งก็ผิดศีล เหมือนกัน ท่านไม่เห็นหลงทำตามมารท่านเลยเกิดทุกข์ซ้อน พอได้มาเขียนเป็นอริยสัจ 4 ให้พี่น้องได้ร่วมสังเคราะห์กันทำให้ท่านเกิดปัญญาเห็นมาร ที่คอยมาหลอกลวง ท่านจึงได้คลายทุกข์ไปได้

3. ป้าจิ จิราภรณ์ ทองคู่ เรื่อง เพื่อนพูดเสียงดัง

ท่านเล่าว่าด้วยความเป็นคุณครูมาก่อน ชอบว่านักเรียน เลยต้องมาเจอผัสสะให้เพื่อนพูดเสียงดังเหมือนขึ้นเสียงทำให้ท่านได้ประโยชน์ในครั้งนี้คือได้ใช้วิบากได้เห็นทุกข์และล้างทุกข์ เกิดวิบากดีต่อตนเอง

4. คุณพวงผกา โพธิ์กลาง ทิพย์ เรื่อง คันหัวใจ

ท่านเล่าถึงความหงุดหงิดไม่แช่มชื่นในหัวใจ เรื่องการเรียน แล้วเกิดเพ่งโทษคุรุว่าพูดเร็วเกิน ซึ่งเป็นการผิดศีล หลังจากที่พี่น้องร่วมกันสังเคราะห์แล้วพบว่าเหตุแห่งทุกข์ของท่านเป็นไปได้หลายอย่าง ทั้งอยากได้ดีเกินที่เป็นไปได้ ความใจร้อน ความอิจฉาเพื่อน ท่านได้เห็นกิเลสที่มันผุดขึ้นมาแล้วท่านก็จะกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อกำจัดกิเลสเหล่านี้ด้วยหลักอริยสัจ 4 ต่อไป

5. น้าหมู พิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ เรื่อง เวลาไม่พอ

ท่านสารภาพว่างานบำเพ็ญช่วงนี้มีมากอยากทำให้ได้ทุกเรื่องให้ดีที่สุด แต่ด้วยเหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวยทำให้ท่านเกิดความทุกข์ใจ ท่านเห็นกิเลสความอยากได้เกินเป็นไปได้จริงจึงได้ใช้หลักอริยสัจ 4 กำจัดกิเลสตัวนี้ ได้โชค 5ชั้นเลย คือ ได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ ได้หมดทุกข์ ได้หมดวิบากร้าย ได้เพิ่มวิบากดี

อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะ

ในช่วงที่สอง การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ

คุรุจิ๊บก็ให้กำลังใจนักศึกษาเรียนด้วยความสุข ทำให้ดีเท่าที่ทำได้ ก็เป็นอีกช่วงที่พี่น้องร่วมกัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษ กันอย่างเบิกบาน วันนี้มีเจ้าของภาษา คุณ เคลวิน มาร่วมบำเพ็ญด้วยค่ะ

เจริญธรรมสำนึกดีและอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ
อรวิภา กริฟฟิธส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *