จากใจนักศึกษา กับการทำการบ้านวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4

นักศึกษาวิชชารามชวนทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “จากใจนักศึกษา กับการทำการบ้านวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4”

 1. ชนกนันท์ ฉัตรทอง (น้อมแสงศีล)

  ทุกข์..ใจที่ต้องฟังเพื่อนพูดเพ่งโทษผู้อื่น
  สมุทัย..ชอบสถาพที่เพื่อนพูดดีมีประโยชน์ ชังสถาพที่เพื่อนพูดว่าผู้อื่น
  นิโรธ..ไม่ชอบ ไม่ชัง ในสภาพนั้นๆ เมตตา อุเบกขา เป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าเหตุการณ์นั่นเราจะแนะแนวทางในทางพุทธะได้ ก็แนะนำ แต่ถ้าไม่สามารถแนะแนวทางได้ ก็อุเบกขา ยังไม่ใช่รอบของเขา ของเรา
  มรรค..อ่านบททบทวนธรรม สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา ..สาธุ

 2. ชนกนันท์ ฉัตรทอง (น้อมแสงศีล)

  ทุกข์ใจ..ที่น้องสาวโทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้าน?
  สมุทัย..ยึด ชอบที่จะอยู่ที่ค่าย ชังที่จะต้องกลับบ้าน
  นิโรธ..ไม่ยึด ไม่ชอบไม่ชัง จะได้กลับบ้านก็สุขใจ จะได้อยู่ค่ายต่อก็สุขใจ
  มรรค..ตามคำสอนของ อ.จ หมอเขียว ตั้งศีลเพิ่มในการกินมื้อเดียว และได้ใช้บททบทวนธรรมข้อที่๑๐๐,ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำให้”ใจเป็นสุข”จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบรูณ์ที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บ ปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่น ทำสิ่งดีได้ทุกเรื่อง เมื่อถึงเวลาอันควรเป็นบุญกุศลสูงสุด
  สาธุ