รู้ซึ้งถึงคนคู่ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม : มัณฑนา ชนัวร์ร

รู้ซึ้งถึงคนคู่ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม : นางมัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ

เป็นหนังสือที่ดีและมีค่า มีประโยชน์ มีข้อคิด เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์และชี้ทางได้ดีมาก สำหรับคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว น่าเสียดายถ้าใครไม่ได้อ่าน


เป็นหนังสือเล่มแรกที่ข้าพเจ้าได้อ่านและเป็นหนังที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากอ่านหนังสือต่อ เป็นหนังสือทีมีคำตอบและชี้ทางบอกทาง มีคำตอบ ให้คนที่ยังสงสัยในชีวิตว่าจะมีคู่ครองหรืจะเป็นโสดดี สำหรับข้าพเจ้าสถานะคือคนคู่ ถ้าได้อ่านได้เจอหนังสือเล่มนี้ และได้เจอครูบาอาจารย์สัตบุรุษ ผู้สร้าง ผู้ชี้แนวทางในการพ้นทุกข์ ข้าพเจ้าคงเลือกโสดดีกว่า

แต่เมื่อได้พลาดหรือได้มารับวิบากกรรมคนคู่แล้ว ก็จะยอมรับวิบากกรรมให้หมด และพากเพียรทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะไม่ยึดในคู่ครอง ส่วนทางกายก็รับและทำหน้าที่ไปตามสถานะที่ต้องรับ รับและทำด้วยใจที่บรสุทธิ์ เพื่อที่จะไม่เพิ่มวิบากกรรมใหม่ ตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียว ท่านได้เมตตาเอาองความรู้มาเขียนมาขยายทำเป็นหนังสือ บอกทางชี้ทางให้ทั้งคนโสดและคนคู่ ได้เดินและปฏิบัติได้ถูกทาง กราบสาธุค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published.