รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16
วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:50 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 50 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน วันนี้เป็นครั้งที่ 22 มาเรียนรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร อาหารเป็นหนึ่งในโลก อาหารเป็นยา เรากินอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นด้วย มาเรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็นด้วยวิชาโภชนปฏิบัติ เป็นการนำเสนอการบำเพ็ญของคุณแหม่ม กมลชนก ทุมวงษ์ (ใจเพียงพอ) เรื่อง วิธีสกัดสุมนไพรพลังศีลด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

หลังจากจบคลิปวีดีโอ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำน้ำสกัดสมุนไพรพลังศีลร่วมกัน ต่อด้วยการรับชมคลิปวีดีโอของกลุ่มมิตรสหาย เมนูน้ำนมข้าวเปลือก

สภาวธรรมในการทำงานของกลุ่มมิตรสหาย

คุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ การทำน้ำสกัดเป็นกุศลที่เราจะทำร่วมกันในครั้งนี้ ตามฉันทะของแต่ละคน

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม อาหารเป็นหนึ่งในโลก แพทย์วิถีธรรมโชคดี จะได้นำไปช่วยพี่น้อง ครัวหมอเขียวมีคลิปวิดีโออาหารหลายเมนู เป็นประโยชน์ รวมพลัง คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา นี้ผาสุก

สรุป การทำคลิปวิดีโอการทำน้ำสกัด น้ำสมุนไพรพลังศีล น้ำมันหอมระเหย น้ำพลังพุทธ เป็นการบำเพ็ญตามฉันทะของแต่ละท่าน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 อยู่ ณ ขณะนี้ ในการพึ่งตนเองและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างผาสุก

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *