รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 12

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 12
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลาประมาณ 20:28 น. – 21:46 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 43 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน วันนี้เป็นครั้งที่ 18-19 แจ้งเรื่องข้อสอบปลายภาค วันพรุ่งนี้จะส่ง link ให้และให้สอบได้จนถึงวันจันทร์หน้า ให้โอกาสพี่น้องนักศึกษาแลกเปลี่ยนสภาวธรรมระหว่างรอ วันนี้เป็นวิชาสัมมนาโภชนปฏิบัติ แต่ละท่านได้นำผลิตผลไปปฏิบัติ เป็นอย่างไรบ้าง

คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ สภาวธรรม ข้อสอบเยอะมากหลายวิชา เรื่องอาหาร กินน้ำพริกกับผักลวกเป็นอาหารหลัก มีเมนูใหม่ คือ ในห้องเรียนวิชาตัดต่อวีดีโอ มีการเลือกคำเด็ด ๆ ของอาจารย์มาทำคำคม “โง่เหมือนควาย ควายไม่กินลูกชิ้น” ตอนแรกจะทำลูกชิ้นผัก นึกถึงคำพูดของอาจารย์ ถ้าจะทำลูกชิ้นผัก ต้องมาปั้นให้เป็นลูก มันเสียพลัง อาจจะเป็นตรงนี้ที่เราโง่ แค่ทำผักลวก ผักต้มก็กินได้แล้ว

คุณจรูญ สุยะ (ชาติพุทธ) ได้ทำงานตัดคลิปคำสอนของอาจารย์หมอเขียว อยู่กลุ่มพุทธะ เป็นนักศึกษาของคุรุชุน หลังจากฟังคำติชมแล้วจะนำคลิปวีดีโอ เข้ามติหมู่เพื่อพิจารณาในการเผยแพร่

หลังจากนั้นก็มีแลกเปลี่ยนสภาวธรรมของนักศึกษา เรื่องคลิปวีดีโอของคุณจรูญ และเรื่องอาหาร

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม ถ้าเราหาคำพูดของอาจารย์ที่บรรยายเกี่ยวกับอาหารมาทำเป็นคลิปวิดีโอจะดี  เพราะอาจารย์เน้นให้กินอาหารไร้สารพิษ พากินอาหารบริสุทธิ์ เน้นเรื่องไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่ชูรส  ปลอดภัยสูงสุดคือเราทำเอง ถ้าไม่ทำเองไม่มั่นใจ อาหารที่ทำจากผู้มีศีลจะทำให้มั่นใจ อาหารที่ขายกันโดยทั่วไป ตัวเองปลูกกินอีกอย่าง ขายอีกอย่าง แต่แพทย์วิถีธรรมปลูกอย่างไร ก็กินอย่างนั้น

คุณนวลนภา ยุคันตพงพงษ์ (เย็นน้อมพุทธ) ถ้าอะไรผลิตด้วยคนมีศีล จะธรรมชาติ น้ำพริกอาชาติพุทธ มีคนซื้อ ทานแล้วสบายมีคนกลับมาซื้ออีก ตอนนี้ทุกคนต้องการอาหารไร้สารพิษ ถ้าผลิตโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ขายได้หมดทุกอย่าง ข้าว เกลือ ถั่วก็สามารถปะทังชีวิตได้แล้ว

คุณจรูญ สุยะ (ชาติพุทธ) จะทำกการปรับปรุงจุดอ่อน ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ยืดอายุของน้ำพริก จะ premium เน้นคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม แนะนำให้ใช้สิงค์ QR code ไปหาสูตรน้ำพริก เราได้ปฏิบัติธรรมทำผ่านรูปน้ำพริก สุงสุดคือได้แจกสูตร ถ้าอยากกินต้องทำกินเอง เป็นการเปิดเผยสูตร อนาคตจะเป็นน้ำพริกศูนย์บาท อาหารแพทย์วิถีธรรมอร่อยเพราะ พ่อครัว แม่ครัว ใส่ใจลงไปด้วย

คุรุ ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย (น้อมพรฟ้า) น้ำพริกเป็นจุดเชื่อมโยงให้พบกับกลุ่มพืชเกษตรอินทรีย์ ได้ตั้งห้องเกษตรพอเพียงอินทรีย์ เพื่อจัดเตรียมเสวนา แนะนำอาหารเป็นยา เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นอินทรีย์ ได้รู้ว่าจะใช้พืชผักมาเป็นยาได้อย่างไร เป็นอานิสงค์ของน้ำพริก พลิกโลกที่จะได้เชื่อมโยงกับคนข้างนอกด้วย

คุณชวนชม (สู่ร่มศีล) อาหารเจที่ขายกัน ขายแพงมาก วัตถุดิบใช้กากถั่วเหลือง ตนเองจึงได้ทำปลาเค็มเจ โปรตีนเกษตร แล้วนำไปแบ่งปัน รู้สึกมีความสุข ชอบทำ แล้วได้แบ่งปัน

คุณสำรวย เดชดี (รักศีล) ไม่ว่าใครทำอะไรที่ไหน ทำแล้วแบ่งปัน ทุกคนเป็นตัวอย่าง  ขออนุโมทนทุกบุญกุศล

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม วันนี้ได้เสวนาน้ำพริก และคลิปวีดีโอของอาชาติพุทธ แจ้งการสอบปลายภาคให้ทำได้ 2 ครั้ง สอบได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. อาหารที่ดีที่สุดคือ อาหารสมดุลร้อนเย็น กินแล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก

ก่อนจบ คุณชาติพุทธได้นำเสนอคลิปวีดีโอน้ำพริกผัดหัวผักกาด ให้พี่น้องศึกษาได้รับชมร่วมกันอย่างเบิกบาน

สรุป การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตผาสุก เราปลูกผักกินเอง ทำให้ได้กินอาหารที่สมดุลร้อนเย็นและมีความปลอดภัย ส่งผลให้สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง จึงทำความดีได้มาก บันทึกเป็นพลังวิบากดีที่เหนี่ยวนำให้ผู้อื่นทำตาม และยังได้แบ่งปันให้กับพี่น้องตามที่ต่าง ๆ เป็นพลังกุศลให้ผลเป็นความสุข  เช่นเดียวกับที่พี่น้องแพทย์วิถีธรรม ได้แบ่งปันสูตรน้ำพริก ทำคลิปวีดีอาจาย์หมอเขียวเพื่อเผยแพร่ สื่อสาร เป็นการเชื่อมโยงร้อยจิตวิญญาณ ให้คนทั่วไปได้ลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ ด้วยน้ำพริกพลิกโลก

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *