รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 10

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 10
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 22:00 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 53 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าห้องเรียน วันนี้เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนในการนำเสนอ เมื่อนักศึกษาได้นำวิชาโภชนปฏิบัติไปปฏิบัติ ฝึกทำงานกลุ่ม ในเรื่องของการทำเมนูอาหาร ได้เห็นสภาวธรรมขณะทำงาน ทำให้เกิดความอบอุ่นและสามัคคี เกิดเมนูหลากหลายนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องและผู้ที่ติดตามชมด้วย หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอคลิปวีดีโองานกลุ่ม 2 กลุ่มดังนี้คือ

1. กลุ่มอุเบกขา นำเสนอคลิปวีดีโออาหาร เมนูต้มกะทิ 5 เกลอ

  • คุณรมิตา ซีบังเกิด เกลอ ภาคใต้หมายถึงเพื่อน ในทางธรรมหมายถึง มิตรดีสหายดี มีความรู้สึกตื่นเต้นที่เพื่อนๆ จะมารวมตัวกันที่บ้าน เพื่อทำอาหารแบ่งปันให้กับโรงพยาบาลบ้านนาเดิม และสถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม ได้ทำเมนูผัดพริกผักรวม และข้าวยำผักรวม จำนวน 65 ชุด วัตถุดิบที่ใช้เป็นผัก ผลไม้ที่แต่ละท่านนำจากบ้านของตนเองแล้วมาช่วยกันทำ มีความสุขที่ทุกคนมาเยี่ยมเยือน มาทำอาหารร่วมกัน ผักผลไม้ที่เหลือนำไปทำอาหารแบ่งปันในวันถัด ๆ ไป
  • คุณสุรีนารถ ราชแป้น ขื่ออุเบกขาเป็นตัวเตือนให้เราต้องวางให้เป็น วางใจให้ได้ เอาผักในแต่ละสวนของแต่ละคนมาทำ ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ ประทับใจตอนจัดจาน ใช้กาบกล้วย ดูดี รสชาติก็ดีด้วย ได้เรียนรู้วิธีทำคลิปไปด้วยไม่ใช่แค่ทำอาหารอย่างเดียว
  • คุณภัคเปมิกา อินหว่าง ได้เปลี่ยนกลุ่ม รู้สึกว่าเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ได้เรียนรู้ และรู้สึกภูมิใจที่พืชผักจากสวนได้นำไปทำเป็นอาหารแบ่งปันด้วย รู้สึกเบิกบาน ปิติ อิ่มเอิบ เป็นเมนูที่มีประโยชน์ เพราะใส่ใจของพวกเราทั้ง 5 คนลงไปด้วย
  • คุณนิตยา สุเมธากุลวัฒน์ ขอบคุณพี่ ๆ ที่ให้อยู่ในกลุ่มอุเบกขา ได้พลังของหมู่ เต็มไปด้วยความแบ่งปัน ฝึกฝนตนเองร่วมบำเพ็ญ
  • คุณเมธา พี่น้องมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข เป็นการทำงานที่ใจไร้ทุกข์จริง ๆ

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม ดูแล้วมีความสุขมาก ประทับใจ ความสุขล้นออกมา แสดงว่าทุกท่านมีอุเบกขาส่งพลังผาสุกกำลัง 2 เพราะว่าวันนั้นแต่ละท่านได้ทำอาหารแบ่งปันด้วย เรียบง่ายมีพลังแห่งความผาสุกอยู่ในนั้น

คุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์  ได้ต่อยอดไม่ใช่แค่เป็นการทำการบ้าน แต่เป็นการทำกุศลได้แบ่งปันให้กับผู้อื่น เป็นเสน่ห์ และจิตวิญญาณของแพทย์วิถีธรรม

2. กลุ่ม รสแท้รสทิพย์ นำเสนอคลิปวีดีโอเมนู กะเพราผัดผักรวมมิตร

  • คุณธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม) ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบ่งหน้าที่กันทำ งานนอกได้ทำงานกับหมู่กลุ่ม งานในดูใจตัวเอง เป็นการปฏิบัติงานที่มีความสุข เป็นพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  • คุณสรสิชา สายหยุดทอง มีความวุ่นวายเล็ก ๆ แต่วางใจได้ มีหลายคนทำให้งานเสร็จไว ได้ล้างใจ มีความสุขสนุกกับตรงนั้นได้
  • คุณนมลชนก แก้วเกษ  ได้เห็นกิเลสตัวยึดว่ายังไม่พร้อม แต่ได้ทำใจใหม่ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำให้งานลื่นไหลจบไปด้วยดี ได้อยู่กับหมู่ฝึกไม่เอาแต่ใจตัวเอง ช่วยขัดเกลา ยอมได้แพ้ได้ ก็ชนะได้ ชนะกิเลสในตัวเรา
  • คุณนงลักษณ์ สมศรี (ลายใบไม้) ได้เรียนรู้ ได้รู้จักกัน เป็นความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัว อยู่ด้วยกันได้โดยไม่เห็นต่าง ไม่ขัดแย้งกัน ไม่วิวาทะกัน ฝึกประมาณในการคิด พูด ทำ
  • คุณภู แบ่งหน้าหน้าที่กันในการทำงาน มีความเห็นต่าง ได้ล้างใจ แบบไหนก็ดีหมด เป็นประโยชน์หมด ทำใจในใจตนเอง เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดี ได้นำคำสอนของอาจารย์หมอเขียวมาใช้ตลอดเวลา

คุรุ ดร.ผุสดี ชัดเจนว่ากลุ่มที่ถูกฝึกที่ภูผาฟ้าน้ำ มุ่งเน้นสภาวธรรมเด่นชัด มองที่ตนเป็นหลัก มีบททบทวนธรรมอยู่ในจิตวิญญาณที่เด่นชัด

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม เห็นความเจริญในธรรมของพี่น้อง ได้ล้างใจ ไม่เก็บไว้ ทุกคนไม่เอาแต่ใจ เอาความสามัคคีหมู่กลุ่มเป็นหลัก

สรุป  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้เราได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลส การได้มีโอกาสอยู่ในหมู่มิตรดีเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลากิเลส ฝึกประมาณในการคิด พูด ทำ ทำให้เราได้มีความเจริญในจิตวิญญาณมากขึ้น

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *