สรุปข่าว ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 7

รายงาน ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 7
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 21:51 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษาที่เสร็จจากประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรมเข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 41 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้นำเสนอหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 9 – 10 – 11 เนื่องจากครั้งที่แล้วเรียนในชั้นเรียนเป็นครั้งที่ 6 และให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมเองจำนวน 2 หัวนั้น จึงเป็นการเรียนครั้งที่ 7 – 8 และครั้งนี้จึงเป็นการเรียนครั้งที่ 9-11 ซึ่งในสิ้นเดือนนี้ก็จะเรียนจบแล้ว

อาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 3 สูตรดังนี้

1.พลังพุทธ ย่ำยีมาร วรรณะ 9

  • กินแยกทีละอย่าง แบบสด/สุก ก็ได้
  • ทำให้สุกง่าย ๆ คือ ไม่ปรุงรส
  • เรียงตามลำดับจาก ฤทธิ์เย็น ไป ร้อน

2.ปรับสมดุล

  • มีกับข้าวปรุงรสชาติ 30%
  • ใช้เกลือเป็นหลัก
  • กินตามลำดับ เคี้ยวให้ละเอียด

3.ปั่น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” มีฤทธิ์ที่สุดในโลก ทำให้เรา แข็งแรง อายุยืน บรรลุธรรม ได้มากที่สุดในโลก วัตถุดิบหรืออาหาร มีฤทธิ์ที่สุดในโลกต่อร่างกายและจิตใจ อยากแข็งแรง ต้องเรียนรู้อาหารให้แจ่มแจ้งเพราะอาหารเข้าไปเป็นเนื้อตัวของเรา ไม่ติดในรู รส กลิ่น เสียง สัมผัส ผู้ใดไม่ติด ผู้นั้นจะได้รสทิพย์ การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจะได้รสชาติดี  ความอร่อยของอาหาร ไม่ได้อยู่ที่ลิ้น อยู่ที่ใจ

วันนี้นักศึกษากลุ่มสวนป่านาบุญ 3 , 2 ได้นำเสนอคลิปวีดีโออาหาร ครัวหมอเขียว นำเสนอเมนู แกงส้มไชยาผักโขมตำลึง ซึ่ง คุณนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ (เย็นน้อมพุทธ) เป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอ ซึ่งในขณะนั้นก็พบกับปัญหาในการแชร์ข้อมูลทั้งภาพและเสียง ซึ่งคุณนวลนภา (เย็นน้อมพุทธ) วางใจจนสามารถนำเสนองานให้กับคุรุและเพื่อนได้รับชมจนจบ หลังจากนั้นเป็นการบอกเล่าสภาวธรรมการทำงานร่วมกันในกลุ่ม

หลังจากจบการรับชมวิดีโอแล้ว ดร.ภูเพียรธรรม ได้กล่าวว่าได้เห็นความพยายามอย่างมากของกลุ่มนี้ ในการนำเสนอผลงานต้องขอบคุณโควิด ที่ทำให้ได้แชร์คอมพิวเตอร์ เพราะปกติคุณนวลนภาจะมีภารกิจหลักคือจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพทย์วิถีธรรม ที่สวนป่านาบุญ 3 และเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ได้กล่าวว่าคะแนนตัดต่อวีดีโอแค่ 1 คะแนน จริง ๆ แล้วคะแนนวัดกันที่ความเอื้ออารี ความสามัคคีในกลุ่ม การทำงานเป็นทีม เป้าหมายคือการเชื่อม การสัมพันธ์กัน และการร่วมกันบำเพ็ญ [ลิงค์วีดีโอและเอกสารประกอบการสอนทั้งหมด]

สรุป การกินอาหารเป็นการปรับสมดุลของร่างกายให้เหมาะกับสภาวะของร่ายกายแต่ละคน ณ ขณะนั้น โดยรับประทานอาหารตามลำดับ กินเท่าที่ร่างการต้องการ กินถูกสมดุล ร้อนเย็น เคี้ยวให้ละเอียด ยินดีใจการกินเอาประโยชน์ ไม่ขอบ ไม่ชัง ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โดยมีตัวชี้วัดว่า อาหารสมดุลร้อนเย็น เป็นประโยชน์ ทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย คือ เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.