สรุปข่าว ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 6


สรุปข่าว ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 21:55 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 35 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ได้แนะนำลิงค์เรียนเสริม ให้นักศึกษาเพิ่มเติม 2 หัวข้อดังนี้

ดร.ผุสดี แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 8:00 น. – วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 20:00 น. จะทำการสอบกลางภาค วิชาโภชนปฏิบัติ ข้อสอบมี 25 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน  choice 4 ตัวเลือก เปิดหนังสือดูได้ วัดผลในเรื่องความรู้เป็นหลัก มีวิเคราะห์ประมาณ 2 – 3 ข้อ ทำเสร็จแล้วจะมีบอกว่าข้อใดถูกผิด แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถกลับมาทำข้อสอบได้อีก 1 ครั้ง  การให้คะแนนจะเลือกครั้งที่มีคะแนนสูงสุดของ 2 ครั้งนั้น และจะส่งลิงค์เรียนเสริมและสิงค์ข้อสอบ ในห้องไลน์นักศึกษาวิชชาราม [ลิงค์ข้อสอบกลางภาค]

จากนั้น ดร.ผุสดี ได้แจ้งโครงการทำดี น้ำพริกแพทย์วิถีธรรม เนื่องจากในช่วงนี้คนทั่วโลกประสบการณ์ความทุกข์โรคโควิค-19 พวกเราชาวแพทย์วิถีธรรม จึงได้คิดโครงการทำน้ำพริก เพื่อเกิดการลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทำได้ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างและการกินพืชผักไร้สารพิษเท่าที่ตนเองจะทำได้

วันนี้นักศึกษา จำนวน 2 กลุ่มได้นำเสนอคลิปวีดีโออาหาร ครัวหมอเขียว ดังนี้

  • กลุ่มพลังศีล นำเสนอเมนู แกงอ่อมผักรวมปรับสมดุล [ลิงค์วีดีโอ]
  • กลุ่มใจไร้ทุกข์ นำเสมอเมนู ต้มยำหยวกกล้วย สูตรหมอเขียว [ลิงค์วีดีโอ]

หลังจากจบการรับชมวิดีโอแล้ว ดร.ผุสดี และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมชั้น ได้กล่าวชื่นชมในการทำคลิปวีดีโอของทั้งสองกลุ่มว่ามีความเป็นธรรมชาติ และรสดีของเมนูอาหารนั้นเกิดจากการแบ่งปัน ไม่ได้ทำกินเฉพาะแค่ตัวเราเองเท่านั้น

สรุป โครงการทำดี น้ำพริกแพทย์วิถีธรรม แม้ว่าในปัจจุบันการหาซื้อน้ำพริกเจ น้ำพริกมังสวิรัติไม่ยากนัก แต่น้ำพริกที่ใช้วัตถุไร้สารพิษ ยิ่งยากกว่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องแพทย์วิถีธรรม รวมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอเมนูน้ำพริกเจ น้ำพริกมังสวิรัติ โดยใช้วัตถุดิบไร้สารพิษเท่าที่หาได้ และปราศจากการใช้สารเคมีปรุงแต่งสี กลิ่น รส ตามเหตุปัจจัยที่แต่ละท่านทำได้ ซึ่งทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมให้คะแนนโหวต #น้ำพริก พวธ. เพื่อค้นหา น้ำพริกสุขภาพดี น้ำพริกมิตรภาพใคร ๆ ก็กินได้ น้ำพริกโดนใจ  ด้วยการกด Like ใต้ภาพบริเวณ comment


เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *