ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 5

รายงาน ห้องเรียนวิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 5
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 21:00 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษาที่เสร็จจากการสอบอริยสัจ 4 (ปลายภาค) เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 35 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้นำเสนอหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือเรื่องกลไกลการปรับสมดุล-สุขภาพดี You are what you eat เรากินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น อาหารเป็นหนึ่งในโลก เมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วจะกลายไปเป็นเนื้อตัวของเรา อาหารก็เป็นยาเม็ดหลักคือเม็ดที่ 7 ทุกคนจะได้ปฏิบัติกับอาหารทุกวัน พลังชีวิต เป็นพลังพิเศษ ถ้าพลังชีวิตได้สัมผัสอาหารที่สมดุลร้อนเย็น พลังชีวิตจะสร้างความรู้สึก สบาย เบากาย มีกำลังขึ้นมา ตรงกันข้ามถ้าร่างกายสัมผัสอาหารร้อนเย็น ที่ไม่สมดุล พลังชีวิตจะสร้างความรู้สึก ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง อ่อนเพลีย หนักตัวขึ้นมา เพราะต้องเสียพลังดันเอาพิษออก สร้างความไม่สบายขึ้นมาในชีวิตของเรา

ถ้าเรากินอาหารไม่ถูกกัน ร่างกายจะเกิดอาการไม่สบายอยู่ตลอดเวลา ยิ่งกินไม่ถูกกัน นานวันยิ่งแย่กล้ามเนื้อต้องพยายามเกร็งตัวบีบเอาพิษออก ดันออก ผิดโครงสร้าง โครงรูป เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก ร่างกายจึงป่วยได้ทุกโรค

ผู้ใดต้องการความแข็งแรง ไม่ปฏิบัติเรื่องอาหารให้ถูกต้อง จะไม่สำเร็จเลย ถ้าปฏิบัติเรื่องอาหารได้ถูกต้อง แต่เรื่องอื่นทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ยังทำให้หลายท่านแข็งแรงได้

พระไตรปิฎก เล่มที่ 24 ข้อ 60 “อาพาธสูตร” ได้กล่าวว่า “อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน” ดี (ปิตตะ) คือ ไฟย่อย ถ้าเรารับประทานอาหารได้สมดุล ท้องจะไม่อืด ไม่ปวดท้อง เมื่อไฟย่อยทำงานได้ดี ร่างกายจะนำอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีด้วย ให้ตรวจสอบสภาพการย่อยในช่องปาก ช่องท้อง (กระเพาะอาหารและลำไส้) จนถึงระดับเซลล์ การเคี้ยวอาหารได้ละเอียดเป็นสิ่งที่ดี

ในช่วงท้าย ดร.ภูเพียรธรรม ได้แนะนำให้นักศึกษาที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.morkeaw.net

วันนี้นักศึกษากลุ่มรวมพลัง ได้นำเสนอคลิปวีดีโออาหาร ครัวหมอเขียว แกงอ่อมรวมพลัง ซึ่งแต่ละคนก็อยู่กันคนละที่ แต่สามารถทำเมนูเดียวกันได้ อย่างลงตัว และสมาชิกในกลุ่มได้บอกเล่าสภาวธรรม ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอย่างไรบ้าง ทุกคนได้พูดว่า “รู้สึกมีความสุขในการทำคลิปวิดีโอนี้”

หลังจากรับชมคลิปวีดีโอจบแล้ว ดร.ผุสดี ได้มีข้อแนะนำให้นักศึกษาได้แนะนำตัวเองว่าอยู่ที่ไหน  บอกว่าวัตถุดิบมีฤทธิ์ร้อนหรือเย็น เทคนิคการหั่นผักให้ปลอดภัย การใส่น้ำย่านาง  เกลือควรใส่ตอนไหนของการปรุงอาหาร และลำดับการใส่ผักสุกยากไปหาง่าย เพิ่มไปในคลิปวีดีโอจะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ได้ทราบด้วย

สรุป ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล ของแต่ละชีวิต สามารถทำให้เกิดโรคได้ทุกโรค เกิดอาการไม่สบายได้ทุกอาการ เมื่อปรับให้เกิดสมดุลร้อนเย็นในชีวิต สามารถทำให้โรคทุกโรค อาการไม่สบายทุกอาการ ลดลงหรือหายไปได้ ด้วยการใส่สมดุลร้อนเย็น

  • ด้านจิตวิญญาณ ให้เพิ่มศีล ลดกิเลส และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
  • ด้านร่างกาย เลือกรับประทานอาหาร หรือน้ำสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็น

เทคนิคที่ทำให้โรคลดลงมีดังนี้

  • ระบายสิ่งที่เป็นพิษออกมา
  • ใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป
  • ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลเข้าไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *