รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 15

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 15
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:53 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 37 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ที่สถาบันวิชชารามรวมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในวันนี้เป็นครั้งที่ 21 จากการที่เรียนรวบบ้างบางครั้ง เป็นการนำเสนองานกลุ่มอีกครั้งสำหรับกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มตกเก็บ เมนูส้มตำเก็บตกผักผลไม้รวม

หลังจากจบคลิปวีดีโออาหาร สมาชิกในกลุ่มได้แบ่งปันสภาวธรรมดังนี้

  • คุณพรนภา บุรณศิริ (เพียรเพชรพรี) อาหารเป็นหนึ่งในโลก ทำส้มตำขึ้นมา เข้ากับสถานการณ์โควิดด้วย ดับร้อนได้อย่างดี สามารถปั่นเป็น smoothy ทานได้ด้วย โดยมีบททบทวนธรรม ข้อ 82 จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต ที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้
  • คุณสุภานันท์ สงวนเผ่า (สู่แสงศีล) ไม่ได้เข้ากลุ่ม เพราะงานเยอะ ตอนนี้มาเรียนธรรมที่ลานนานอโศก
  • คุณภคมน ถิระธรรมภณ (พิมพ์น้ำคำ) ได้ทำอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่จ.กาญจนบุรี ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ถ้ามีโอกาสจะทำไปเรื่อย ๆ

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม  ภาพสวยงาม ตัดต่อได้น่าสนใจ ดูแล้วประทับใจ ดึงดูดด้วยสีสัน เสียงดนตรี มันลงตัว สามารถดึงดูดให้มากินส้มตำได้

คุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์  คนทำคลิปวีดีโอเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เป้ายหมายของวิชาโภชนปฏิบัติ คือ การทำอาหารและช่วยเหลือผู้คนในยามทุกข์ยาก ทุกคนส่งเสริมการให้ สุดท้ายแล้วเราไปด้วยกัน เพื่อนไปทำหน้าที่แทนเราในจุดอื่น ๆ เป็นการฝึกฝนร่วมกัน

คุรุ ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย (น้อมพรฟ้า)  งานที่ทุกคนมาร่วมกลุ่มทำ เป็นพลังหมู่ ไม่ใช่ยุ่งเฉพาะเรา คนอื่นก็ยุ่ง แต่ใครจะจัดสรรเวลา บริหารเวลาของชีวิตตัวเองได้ สิงที่มีค่าที่สุดคือ มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ถ้าเราเกื้อกูลคนอื่นมา เราก็จะได้รับกุศลตอบแทน การเรียนเป็นโครงการที่มีประโยชน์ หลักสูตรและการเตรียมการ คุรุทุกวิชามีความตั้งใจสูง จนเกิดความศรัทธา ท่านนำภูมิปัญญาตลอดชีวิต มาถ่ายทอดให้พวกเรา คุรุเสียสละในการเตรียมการสอน ขณะเดี๋ยวกันทุกคนก็เสียสละมาเรียน ทุกคนร่วมมือกันเป็นผู้เสียสละ ในการทำสิ่งดีงามให้กับโลก อาจารย์พาเรียนหนังสือ คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ทำให้มีภูมิปัญญามากขึ้น ในการแสดงตัวตนของพุทธ ทุกวิชาจะมีเรียนทางธรรมด้วย

คุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ให้แต่ละกลุ่มลองทำคลิปวีดีโอ การทำน้ำสกัดสมุนไพรพลังศีล ด้วยวิธีเรียบง่าย ตามข้อจำกัดของแต่ละคน

หลังจากนั้น พี่น้องได้แลกเปลี่ยนการกลั่นน้ำสมุนไพร ดังนี้

คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ  (เพียรเย็นพุทธ) กลั่นน้ำสมุนไพร ด้วยความเบิกบาน มีความสมัคคี พี่น้องมาช่วยกัน

คุณกมลชนก ทุ่มวงษ์ (ใจเพียงพอ) ได้ลองทำน้ำสกัดสมุนไพร หลายหลายชนิด เพื่อจะนำไปทำเป็นคลิปวีดีของครัวหมอเขียว

สรุป ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีงานที่ต้องทำ แล้วไม่ได้มาเข้าชั้นเรียนร่วมกันเพื่อน ๆ ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของแต่ละท่าน คุรุที่สอนมีความตั้งใจ พากเเพียร เสียสละ ทำในสิ่งที่ยากกว่า ในการเตรียมสื่อมาสอน เราในฐานะนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของคุรุ จะตั้งใจพากเพียรเรียนรู้

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *