รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 14

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 14
วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:27 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 44 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ

ในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน วันนี้เป็นครั้งที่ 20 หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในวันนี้เป็นการสัมนาการทำงานกลุ่มร่วมกัน นำเสนอเมนูอาหารครัวหมอเขียวใคร ๆ ก็ทำได้ และทำได้ง่าย สุขภาพดีด้วย กลุ่มสานพลังนำเสนอ เมนูน้ำนมธัญพืช

หลังจากจบคลิปวีดีโออาหาร สมาชิกในกลุ่มได้แบ่งปันสภาวธรรมดังนี้

  • คุณกิ่งแก้ว ฉ้ตรมณีวัฒนา (เมย์) การได้ทำงานกลุ่ม ทำให้ได้ฝึกเสนอดี สลายดี ฝึกรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ได้ฝึกวางใจ
  • คุณประภัสสร ชาญชัยชูจิต (จวง) เมื่อได้มาสานพลัง ทำให้ทำงานได้เร็ว ทุกอย่างง่ายขึ้น ทำให้เห็นว่าการรวมกลุ่มกัน อุปสรรคจะไม่เกิดขึ้น ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี
  • คุณวิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล (หมวย) ร่วมด้วยช่วยกันทำงาน ใช้มติหมู่เป็นหลัก
  • คุณคมเวช หวส์เชิดชัย (เวช) ช่วยทำเท่าที่ทำได้ ไม่มีอะไรวุ่นวายใจ เป็นไปตามธรรม
  • คุณปัทม ลีฬหาวงค์ (หมู) หมู่มวลมิตรดี พากันไป ไม่ทิ้งเใคร(พื่อน)ไว้ข้างหลัง จับมือไปด้วยกัน
  • คุณเครือแก้ว คุณะวัฒนา (แก้ว) พี่น้องไม่ทิ้งกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำด้วยความยินดี เต็มใจ และเบิกบานกันทุกคน
  • คุณพวงบุษผา หนูรักษ์ (ผักบุ้ง) ยินดีที่ได้มาสานพลัง ได้มารวมกัน ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน
  • คุณณรงค์ ศรีเมือง (วันสำคัญ) ไม่มีอะไรบังเอิญ เมื่อได้พูดคุยกัน ทุกคนน่ารักน่าเคารพ เป็นกันเอง มีพลังเพิ่มขึ้น
  • คุณสำรวย เดชดี (ศรีเรือน) แม้อยู่กันคนละทิศ แต่ยังมีมิตรที่ไม่ลืมกัน ประทับใจมาก ๆ ใช้หลักอปริหานิยธรรม สาราณียธรรม  งานจึงสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย ง่ายงาม สมประโยชน์
  • คุณวันมาฆะ ศรีเมือง (โค้ก) แม้ได้ทำเพียงน้อยนิด ก็รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม ทุกคนอยู่กันคนละที่ ทำงานออกมาได้สำเร็จขนาดนี้ ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม ได้กล่าวว่า รวมพลัง พวธ.คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคีนี้ผาสุก งานกลุ่มจริง ๆ เป็นการเพิ่มความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี เราสามารถสลายอัตตาได้ วางความคิดเห็นของเรา ไม่เอาแต่ใจ เห็นความดีของเพื่อนเรา มีมิตรดีมาช่วย มาสานพลังร่วมกันตามชื่อกลุ่ม ทุกคนทำดี เสนอดี สลายอัตตา ทำให้ได้งานที่ดีออกมา ได้เทคนิคการทำน้ำนมธัญพืช ทุกคนมีความเชี่ยวชาญ ถ้าเรายอมเรียนรู้ ทำให้ได้ปฏิบัติธรรมเร็วกว่า ที่เราจะทำไปคนเดียว

คุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ได้เห็นความสามัคคีในกลุ่ม และความมีน้ำใจของพี่น้อง สุดท้ายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะจับมือไปด้วยกัน

คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม อาหารเป็นหนึ่งในโลก สบาย เบากาย มีกำลัง ตอนนี้ต้องการกำลังจากพี่น้อง กองทัพเดินด้วยท้อง จากสมดุลร้อนเย็น เหนือสิ่งอื่นใด คือพลังศีล อาจารย์หมอเขียว ได้ให้ธรรมะว่า ข้อควรตระหนัก คือการเพิ่มศีล จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ทำด้วยใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม

สรุป การทำงานร่วมกัน โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม สาราณียธรรม รับฟังมติหมู่ ไม่เอาแต่ใจ สานพลังร่วมกัน แม้อยู่กันคนละทิศ แต่ยังมีมิตรที่ไม่ลืมกัน เกิดความอบอุ่น สามัคคี ดั่งคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่า “ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว”

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *