เรานี่แหละผิด : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

เรานี่แหละผิด : โยธกา รือเซ็นแบร์ก(แจ้งศีล)

บททบทวนธรรม บทนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่ ข้าพเจ้า ประทับใจและได้น้อมนำมาปฎิบัติทำให้มองเห็นตัวเองชัดเจน เมื่อก่อนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือ ใครทำไม่ดีกับเรา จะโทษว่าคนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่เคยโทษตัวเองจึงแต่ความทุกข์ ทุกวันนี้ เมื่อเจอเรื่องราว,เหตุการณ์,หรือใครทำอะไรไม่ดี ต่อเรา บอกตัวเองว่า เรานั่นแหละผิด
พิจารณาที่ตัวเรา ยอมรับผลดีร้าย จากการกระทำของเราที่เคยพลาดทำมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้


บททบทวนธรรมข้อที่ 13 เมื่อเกิดสิ่งที่เลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอื่นที่ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานั่นแหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษว่าผู้อื่นทำผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไปและสุดท้ายเมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร

มนุษย์เราในโลก ถ้ายังไม่ได้พบครูบาอาจารย์แท้ ๆ และได้ฟังธรรมะที่ ถูกต้อง ถูกตรง ก็จะหลงคิดผิดไป โทษนั่น โน่น นี่ โทษคนอื่น โชคไม่ดี -ไม่มีวาสนา พาลไปทั่ว ทำให้หลงอยู่ในวังวน มีแต่ความทุกข์(ข้าพเจ้าก็เคยเป็น )แม้จะเข้าวัด ปฎิบัติธรรม ใจสงบแค่ตอนที่อยู่วัด พอกลับมาบ้าน ก็เป็นทุกข์เหมือนเก่า เพราะไปทำบุญตามเขา ทำบุญหวังผล ไม่รู้จักว่าบุญที่แท้จริงคืออะไร พอมาเข้าใจที่ครูบาอาจารย์ บอกสอน บุญคือการชำระกิเลส เอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเรา พิจารณาที่ตัวเรา เรานี่แหละผิด อย่าไปโทษใคร ๆ ยอมรับความจริงและเข้าใจเรื่องวิบากกรรมดี -วิบากกรรมร้าย เราเคยทำมา เพราะสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีใครได้อะไรติดตัวไป นอกจาก ความดี ความชั่ว ของเราเท่านั้น

ขอขอเชิญพี่น้องลองมาศึกษาและปฏิบัติดู เพื่อที่จะเจอทางออกจากทุกข์
กราบอนุโมทนาทุกๆท่านค่ะที่สละเวลาอ่านบนความนี้ กราบสาธุค่ะ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *