แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631004 แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์ EP.1
ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม

หลังจากที่สถาบันวิชชารามได้เปลี่ยนระบบในการส่งการบ้านในหมวดต่าง ๆ มาได้สักระยะ จึงได้มีการจัดห้องเรียนเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการส่งงานบ้านในเว็บไซต์วิชชารามแห่งนี้ (vijjaram.org) มีนักเรียนบางส่วนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้การสอนผ่านโปรแกรม zoom