แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631003 แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

นักศึกษาสถาบันวิชชาร่วมเรียนรู้การส่งการบ้านสาระธรรม ที่ได้จากการฟังเนื้อหาต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก” และการส่งการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษ รวมทั้งตรวจการบ้านความจริงความลวงที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งแนะนำ ให้ข้อคิดเห็นในการทำการบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *