วิธีการออกจากนรกคนคู่ : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

วิธีการออกจากนรกคนคู่มุกแสงธรรม  รู้แก่นศีล

ชีวิตคนคู่ คนมีครอบครัว มีคำกล่าวไว้ว่า ” คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ” ก็เป็นอย่างนั้นจริง  และได้รู้ซึ้งใจว่า นรกคนคู่นั้นก็มีจริง ๆ และ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเราจะมีวิธีออกจากนรกที่ว่านั้นได้อย่างไร?มาติดตามกันค่ะ

หนังสือ เป็นโสดดี หรือ มีคู่ เป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านอาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งท่านได้อธิบาย ขยายรายละเอียด วิธีการออกจากนรกคนมีคู่ครอง ครอบครัวได้ให้เข้าใจถึงระดับวิบากกรรมอย่างชัดเจน เมื่ออ่านแล้วก็ น้อมจิตคิดตาม ใจก็คลายความทุกข์ไปเป็นลำดับ ๆ และซาบซึ้งในการที่จะพากเพียรลดกิเลส เพิ่มอธิศีล ตามโอกาสที่จะทำได้

วิธีการที่จะออกจากนรกคู่ครอง ครอบครัว ท่านอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวสอนไว้ว่า ” ต้องทำ 2อย่างควบคู่กัน

๑.ทำความดีมาก ๆ เท่าที่มีโอกาสจะทำ ทำกับใครก็ได้ รวมถึงทำดีกับคู่ครองกับครอบครัวมาก ๆ ตามสมควร

๒.เพิ่มอธิศีลขึ้นไป อธิแปลว่าสูงยิ่งขึ้นๆ การเพิ่มอธิศีลก็คือ เพิ่มเป็นศีล ๘ ปฏิบัติ ลด ละ เลิกการสมสู่คนคู่/การมีเพศสัมพันธ์ พยายาม ลด ละ เลิก เท่าที่ทำได้ ใช้ศิลปะเอา ”

ข้าพเจ้าได้น้อมจิตนำมาปฏิบัติตาม และ ได้เห็นผลว่าความทุกข์ใจ หรือ นรกจากคู่ครองนั้นได้คลายลงไปเรื่อย ๆ หลายๆเรื่อง และได้ดำเนินชีวิตคนคู่ พร้อมกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้เมตตาสอนไว้ว่า การปฏิบัติธรรม กับการครองเรือน หรือ ครองคู่ก็ต้องขนานกันไป ตราบใดวิบากคนคู่ยังไม่ปล่อย กายยังไม่ปล่อย แต่ใจเราปล่อยได้ วางได้ ใจไม่ทุกข์ เข้าใจเรื่องกรรม เจริญอภัย ไม่ถือสา ปฏิบัติพรหมวิหารสี่ ใจสงบสุข แม้กาย จะคู่ แต่ใจเดี่ยว วางใจอย่างนี้้ ก็เห็นว่าเราคนหนึ่งล่ะที่สามารถออกจากนรกคนคู่ได้ เพราะอิสรภาพแท้จริงนั้น “อยู่ที่ใจ”สาธุ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *