Skip to content

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง. เหมาะสำหรับ คนที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย มีจำกัด จึงสามารถปลูกลงในกระถางตามความเหมาะสม ของแต่ละครัวเรือน : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ลานสกา นครศรีธรรมราช


มะเขือเทศ มีฤทธิ์เย็น เป็นทั้งผักและผลไม้ มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากมาย จึง ควรปลูกมะเขือเทศไร้สารพิษให้มีไว้กินในทุกครัวเรือน

การปลูก ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน คือ

  • 1.การปรุงดินสำหรับปลูกใส่กระถาง จำนวนมากน้อยตามที่ต้องการ
  • 2. ซื้อ-หาเมล็ดพันธิ์ุ ถ้าได้ที่ปลอดเคมีจะดีมาก แล้ววางกระถางไว้ข้างบริเวณบ้าน/บนพื้นดินที่ว่างเหมาะสมหรือวางกระถางไว้บนดาดฟ้าก็ได้
  • 3. ภาชนะสำหรับใช้รดน้ำ.

นำเมล็ดพันธิ์ุใส่ลงไปในการถาง (ขุดหลุมลึกเล็กน้อย) กระถางละ 3-4 เม็ด กลบดินให้มิดแล้วรดน้ำ วันละ1-2ครั้ง อีกประมาณ 5-7วัน เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน ดูแล-รักษาต่อไป จะเห็นว่า ต้นอ่อนจะโตเร็ว ถ้างอกทุกเมล็ดก็ต้องแยกกระถาง เว้นไว้ไม่เกิน2ต้น/กระถาง เมื่อต้นมะเขือเทศโตขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน สังเกตตามความเหมาะสม อาจจะใช้ปรุงธรรมชาติที่ปรุงเอง จากขยะสดในครัวเรือน ใส่เพิ่มบ้างเล็กน้อย รอเวลาเก็บผลผลิต ไปทำประโยชน์ ภายใน 2-3 เดือน

สภาวธรรม

เพราะ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” จึงเห็นความสำคัญในการปลูกอยู่ภปลูกกิน เพื่อความปลอดภัย จากสารเคมี และสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว เป็นการประหยัด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มีความยินดี พอใจ ในการปลูก จึงสนุกและเบิกบานในการที่ได้ลงมือปลูกมะเขือเทศไว้กินเอง ถ้าเหลือกิน ก็ได้แบ่งปัน /ขายบ้าง ตามเหมาะสม เป็นการได้ปฏิยัติธรรม พร้อมกับการทำงาน คือ การได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก จึงมีความภูมิใจ ในการพึ่งตนได้ “ด้านอาหารปลอดภัย” และสามารถถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้

การปลูกมะเขือเทศครั้งนี้ เป็นมะเขือเทศสีดา พันธิ์ุลูกเล็ก ซึ่งเพื่อนบ้านได้แบ่งเมล็ดมาให้ประมาณ20-30 เม็ด ปลูกง่าย เลี้ยงง่ายโตเร็ว ลูกหลานช่วยกันรดน้ำ-ดูแล จนกระทั้งเก็บผลผลิตได้ นำมา กินสด ประกอบอาหาร ได้นานเป็นเดือน เป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และทุกคนในครอบครัวภูมิใจในการปลูกมะเขือเทศมาก โดยเฉพาะหลานๆ เพราะเป็นการปลูกมะเขือเทศครั้งแรก เป็นการเรียนรู้จากประสบการ์จริงด้วยการลงมือทำจริง เจอปัญหา-อุปสรรคจริง เก็บผลผลิตได้. ทุกคนก็ยินดี-พอใจ สัมผัสและรับรู้ได้ว่าสมาชิกในครอบครัวมีจิตวิญญาณที่ผาสุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *