การปลูกดอกแคไร้สารพิษ : พรรณทิวา เกตุกลม

การปลูกดอกแคไร้สารพิษ : นางพรรณทิวา เกตุกลม

ดอกแค เป็นผักฤทธิ์เย็น ผักสวนครัวที่รู้จักกันทั่วไป ปลูกได้ทุกภาค ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ยอดอ่อนทำเป็นผักลวก ดอกทำแกงส้ม แกงอ่อม ผัด ลวกจิ้มน้ำพริก ส่วนเปลือกเอามาตำพอกแผลผื่นคัน ดอกแคใชัได้ทั้งสีขาวและสีแดง

ถิ่นที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝนตกชุก ช่วงหน้าแล้งดินแข็งไม่อุ้มน้ำเพราะเป็นดินทรายปนลูกรังาฝนดินแฉะหน้าแล้งดินแฉะ


การปลูกดอกแค ปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง อุปกรณ์ : ต้นพันธุ์ดอกแค อินทรีย์วัตถุ เช่นหญ้าแห้ง เศษกระดาษ เศษอาหารในครัวเรือน จอบหรือเสียม

ขั้นตอนการปลูก

1.ขุดหลุมลึกประมาณ 20 เซ็นติเมตร กว้างพอที่ต้นพันธุ์ลงหลุมได้ ใส่อินทรีย์วัตถุลงคลุกกับดินในหลุม

2.นำต้นพันธุ์ออกจากถุงเพาะลงหลุมเอาดินยัดรอบๆต้นให้แน่นจนถึงปากหลุมกลบดินรอบโคนต้นกดดินรอบโคนอีกครั้ง

3.ใช้เศษใบไม้ หญ้าแห้ง คลุมโคนให้รอบเพื่อให้ดินชุ่ม

สภาวธรรม

ยินดี พอใจ ที่จะปลูกดอกแคเพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก มีดอกตลอดปีขั้นตอนการปลูกได้ทำเต็มที่ด้วยใจที่เบิกบานแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดอกแคจะงอกงามดีหรือแคระแกร็นหรือแม้แต่ดอกแคจะตายก็ไม่เป็นไรแค่ได้ปลูกก็สุขใจแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *