การปลูกผักสลัดไร้สารพิษในกระบะด้วยดินปรุงวัชพืชและปุ๋ยหมัก : พรนภา บุรณศิริ

การปลูกผักสลัดไร้สารพิษในกระบะด้วยดินปลุงวัชพืชและปุ๋ยหมัก : พรนภา บุรณศิริ (เพียรเพชรพร)

ผักสลัดที่ปลูกมีผักเคล ผักสลัดต่างๆซึ่งใช้ทานสดก็ได้ ปรุงอาหารก็ได้ ทานกับน้ำสัดตกแต่งรองจานอาหารพวกยำต่างและยังเป็นพืชผักที่ปลูกแล้วอยู่ได้นาน1-3เดือน

นนทบุรี อากาศหนาวเย็นเหมือนทางเหนือ


เตรียมกระบะสี่เหลี่ยมกว้าง1เมตรยาว2เมตรมีหลังคาผ้าเขียวกันแดดเตรียมปรุงดินด้วยวัชรพืชสดเช่นต้นกล้วย สาบเสือ สาบแร้งสาบกา เพื่อนพริกและอื่นๆ สับและหมักในถังแช่ดัวยน้ำหมักจุรินทรีและน้ำปัสสาวะสัก6-12ชม.แล้วนำมาปรุงผสมกับดินที่เตรียมใว้ในกระบะให้เข้ากัน นำกล้าพันธ์ผักสลัดต่างๆที่เตรียมใว้ลงปลูกเป็นแถวๆห่างกันพอสมควร แล้วรด้วยน้ำผสมน้ำปัสสาวะ/20ส่วน เมื่อผักโตขื้นพอที่จะตัดก้านใบแก่รอบนอกทานได้หลายๆชนิดในแปลงเดียวแบบกไร้สารพิษชีวิตผาสุก

สภาวธรรม

ได้เรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้ายวัชพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักและการปรุงดินปลูกพืชก่รจัดการน้ำทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปำด้ทานผักไร้สารพิชไม่ต้องขาดแคลนอาหารในยุคโควิคที่ชาวบ้านทั่วไปขาดแคบนผืชผัก อาจมิข้อผิดพลาดบ้างเช่นปลูกแล้วไม่งามไม่ยอมโตอาจารย์ก็แนะนำให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนพันธุ์พืชและปรับปรุงพื้นที่ปลูกไหม่ให้ได้ผลเป็นที่พอใจสำหรับทุกคนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *