วิธีหมักดินพร้อมปลูกในถุงกระสอบ : วันยา เรียนจันทร์

วิธีหมักดินพร้อมปลูกในถุงกระสอบ : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


มาปลูกผัก วันละถุง มุ่งสร้างอาหาร กันเถอะค่ะ

  1. เตรียมถุงกระสอบ
  2. อินทรีย์วัตถุแห้งหรือสดประมาณ 1 คืบเช่น กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้า ทั้งสดและแห้ง
  3. เศษอาหารคลุกกับดินและจุลินทรีย์ประมาณ 1 คืบ
  4. ดินพร้อมปลูก ประมาณ 1 คืบ
  5. ต้นกล้า หรือ เมล็ดพันธุ์ ลงปลูก
  6. ห่มดินด้วยอินทรีย์วัตถุแห้งบางๆ
  7. รดน้ำ เช้า-เย็นทุกวัน

ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

  1. กำจัดขยะสดและขยะแห้ง
  2. ประหยัดดิน
  3. ลดความกังวลและผ่อนคลายช่วงวิกฤต

อยู่บ้าน ปลูกผัก รักสุขภาพ ช่วยรัฐ  ช่วยชาติ ช่วยโลก ช่วยตนพ้นภัยเราถอยต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน สู้ไปด้วยกันค่ะ

สภาวธรรม

“ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” หมอเขียวดร.ใจเพชร  กล้าจน”เห็นความพยายาม ความพากเพียร ความร่วมมือ การแบ่งปัน  ที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณตนและแสดงออกทางกายและได้”ฝึก”วางใจ ว่าใครจะเอาตามก็ได้ ไม่เอาตามก็ได้  เอาที่ทุกคนสบายใจ

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ

วันที่ 4เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *