วิธีหมักดินปลูก ใว้ใช้เอง : วันยา เรียนจันทร์

วิธีหมักดินปลูก ใว้ใช้เอง : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


วัตถุดิบ

  1. ดิน
  2. อินทรีย์วัตถุ สดและแห้ง เช่น เศษอาหารสด ใบไม้สด กิ่งไม้สด แกลบดำ แกลบดิบ ใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง ฟาง รำ ขุ่ยมะพร้าว เท่าที่ มี ทำให้ดินโปร่ง
  3. จุลินทรีย์พลังศีล หรือ จุลินทรีย์ อื่นๆ

วิธีทำ

เอาทั้งหมดมาคลุกเคล้ากัน ใส่ไว้ในถุงปุ๋ย มัดปาก หมักบ่ม ไว้ คลุมด้วย ถุงพลาสติก เต็นท์หรือไวนิว
7 วันจะมีราขาวขึ้น จับถุงดูจะมีความร้อน 10 วันขึ้นไปใช้ได้ สังเกตดินจะเย็นลงช้าเร็วอยู่ที่ชนิดของเศษอาหาร

วิธีใช้ ใช้ได้เลยหรือจะผสม อินทรีย์วัตถุแห้งเพิ่มปริมาณก็ได้

วิธีเก็บ เก็บไว้ในถุงปุ๋ยหรือถุงพลาสติกช่วยรักษาความชื้นของดินหมักได้ดี

ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

  1. ได้ดินคุณภาพดี อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ
  2. ได้ปริมาณดินเพิ่มมากขึ้น
  3. ประหยัดการซื้อดิน
  4. กำจัดเศษอาหารในครัวเรือนและอินทรีย์วัตถุแห้ง ช่วยลดโลกร้อน ลดเหตุปัจจัยการแพร่เชื้อโควิด 19
  5. ได้ลงมือปฏิบัติธรรม

สภาวธรรม

หลังเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมจึงรู้วิธีทิ้งเศษอาหารให้มีประโยชน์สุงสุด จึงพากเพียร ฝึกฝน ปฏิบัติตอนทำใหม่ๆเห็นความ”ชิงชังรังเกียจ”ในเศษอาหารเห็นทุกขอริยสัจ อาการ อึดอัดใจ อาการผลักออก ไม่อยากจับ ในขณะ สัมผัสเศษอาหารเคยเรียนจบธุรกิจพยาบาลมา นิสัยส่วนตัวเป็นคนรักสะอาด ชิงชังรังเกียจความสกปรก มีสัญญาเก่า(จำไดั หมายรู้)เห็นจิตที่”หลงผิด”คิดว่าเศษอาหารเป็นของสกปรก ชอบ ความสะอาด

ชัง ความสกปรก เป็นความคิดผิด คิดแล้วทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ คือ หลงผิดมีชอบ มีชังล้างความความหลงผิด ความชอบความชังได้ จะพ้นทุกข์ในเรื่องนี้

 

วิธีล้างปฎิบัติ มรรค มีองค์ 8

1.เห็นความจริงตามความเป็นจริงพิจารณา ว่า สิ่งนี้จะสกปรกได้อย่างไร เราทำสะอาดทุกขั้นตอน ตอนเตรียมก็สดและสะอาด ตอนปอกก็ล้างวัตถุดิบ ตอนปรุง ตอนทาน ก็สดและสะอาด พอเหลือเป็นเศษ เปลือก เศษอาหาร จะสกปรกตอนไหน

2.เห็นว่าการนำเศษอาหารมาทำประโยชน์ดีกว่าการทำขยะ จึงตั้งใจคิด ตั้งใจพูด ตั้งใจทำ ให้เกิดประโยชน์ทุกวันและเพียรพยายามอดทนต่อความชังและใช้สติล้างความชิงชังรังเกียจด้วยการเห็นประโยชน์ในการงานนี้

3.เห็นความ”ไม่เที่ยง”ของอาหารและอารมณ์ (เวทนา)ว่าตอนมีเปลือกห่อหุ้มเนื้อก็ดูดี มีอารมณ์ชอบ

ตอนแยกเปลือก แยกเนื้อ  เกิดชอบเนื้อ ชังเปลือกตอนทานเหลือ เศษอาหาร ลืมคุณค่า ลืมประโยชน์  เกิดความชัง ก่อทุกข์ในจิต”เห็นความทุกข์”เกิดโรคในกาย ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อพากเพียรและตั้งมั่นทำจึงได้เห็น”ความจริง”ไม่ใช่ความคิดว่าเศษอาหารหายไปกลายเป็นแร่ธาตุในดินเห็นความชิงชังรังเกียจเศษอาหารสดหายไปจากจิตวิญญาณ เห็น”อนัตตา”ความไม่มีตัวตนทั้งรูปและนามเห็นอนิจังความไม่เที่ยง เห็นทุกข์ ความอึดอัดกายใจเห็นอนัตตา ความไม่มีตัวตนเกิด”ปัญญา”รู้ความจริงตามความเป็นจริง”ชัดเจน”เมื่อพิสูจน์แล้วว่า ความ”สกปรกในเศษอาหาร”ไม่มีจริงแต่ความ”สกปรก”มีจริงใน”จิตวิญญาณ” ในความ”หลงผิด”ใน”ความชอบความชัง”เป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์”ปัจจุบัน พ้นทุกข์จากความชิงชังรังเกียจเศษอาหารสดในครัวเรือนแล้ว

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ

วันที่ 10เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *