Skip to content

วิธีทำกระถางพลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : วันยา เรียนจันทร์

วิธีทำกระถางพลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา

วิธีทำกระถางพลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง)

1.นำหินใส่ก้นกระถาง

2.ใส่ขวดน้ำพลาสติกตัดก้น เจาะรูตัวขวดส่วนบนขวดทำเป็นฝาเปิด-ปิดใส่เศษอาหารได้

3.ใส่พืชแห้งที่ต้องการกำจัดเช่น กิ่งไม้ กาบมะพร้าว

4.ใส่ผ้าเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วแทนผ้ามุ้งฟ้า

5.ใส่ดินหมัก (ดินหมักคือ การใช้จุลินทรีย์พลังศีลหมักเศษอาหารในครัวเรือน ดินและอินทรีย์วัตถุแห้งเพื่อความโปร่งและอุ้มน้ำ เช่นใบไม้แห้ง  ขุยมะพร้าว แกลบดำ หมักอย่างน้อย 7 วัน)

6.นำพืชลงปลูก

7.คลุมดินด้วยพืชแห้ง เช่น ฟาง กาบมะพร้าว ใบไม้แห้ง เท่าที่มี

8.นำกระถางพลังศีลบารายคัลเจอร์วางบนจานรองกระถางเพื่อให้ความชุ่มชื้นและเก็บน้ำปุ๋ยวนกลับมาใช้ใหม่

สรุปผล

1.การใส่หินช่วยปรับสมดุลให้พืชในยามกลางคืนหินจะระบายความร้อนออกมาทำให้พืชอุ่น ได้สมดุลเจริญเติบโตดี

2.การใส่ขวดน้ำพลาสติกช่วยให้อากาศในกระถางหมุนเวียนได้ดี ช่วยกำจัดเศษอาหารสดและขยะขวดน้ำได้ดี

3.การใส่พืชแห้งเช่นกิ่งไม้ลงไปทำให้กระถางโปร่ง ดูดซับน้ำ ประหยัดดิน ช่าวกำจัดเศษกิ่งไม้ ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่ม

4.การใช้ผ้าเก่าแทนมุ้งฟ้า ช่วยกำจัดขยะแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม ที่พลาดซื้อมาใช้ก่อนรู้จักแพทย์วิถีธรรม   ช่วยกรองดินไม่ให้ตกลงไปก้นกระถางช่วยกรองน้ำปุ๋ย และดูดซับความชื้นได้ดี

5.การทำดินหมักช่วยจัดการเศษอาหารครัวเรีอนในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ที่บ้านขาดแคลนเศษอาหารสดหมักดิน ดินหมักไม่พอใช้ ต้องฝึกรอ ฝึกใจเย็น ตามเหตุ~ปัจจัย

6.เลือกปลูกพืชผักสมุนไพรที่เราทานและปลูกง่ายๆก่อน แล้วเรียนรู้ต่อไป

7.คลุมหน้าดินด้วยเศษพืชแห้ง ช่วยรักษาความชุ่มชื้นหน้าดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ และทำให้ใบผักสะอาดเวลารดน้ำดินไม่กระเด็น

8.การวางกระถางบนจานรอง เป็นการหล่อน้ำ ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดเวลาในการดูแลทำให้ดินในกระถางเกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลา เก็บน้ำปุ๋ยวนกลับมาใช้ได้ใหม่

สภาวะธรรม

กระถางเล็กๆในสายตา แต่ทรงคุณค่าในจิตวิณญาณแม้เราจะยังมีวิบากต้องพรากถิ่นมาหากินในเมือง

เช่าที่เขาอยู่ เราก็พยายามพึ่งตน

กระถางพลังศีลบารายคัลเจอร์ เห็นคุณค่าของกระถาง 3 พลัง

  1. พลังจุลินทรีย์พลังศีล
  2. พลังบาราย
  3. พลังกสิกรรมไร้สารพิษ

กระถาง 3 พลัง สร้าง3วิชาและพัฒนา 3 อาชีพในตน

  1. อาชีพขยะวิทยาได้เรียนรู้สู่การปฎิบัติการกำจัดขยะในครัวเรือนของตน
  2. อาชีพสร้างพลังงานสะอาดได้เรียนรู้สู่การปฎิบัติทำปุ๋ยสะอาดจากวัตถุดิบในครัวเรือนของตน
  3. อาชีพกสิกรรมไร้สารพิษได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติฝึกฝนปลูกพืชและสมุนไพรให้หลากหลาย ใช้เป็นอาหารและยา ในครัวเรือนของตนและเหลือแบ่งปันผู้อื่น

1 กระถาง 3 พลังได้ 3 ประโยชน์

  1. ประโยชน์ตนได้ผักไร้สารพิษ เป็นอาหารและยา
  2. ประโยชน์ท่านแบ่งเบาภาระเทศบาล และประเทศ โดยการเอาภาระขยะในครัวเรือนของตน
  3. ประโยชน์โลกรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน พึ่งพาอาศัยกันและกันเท่าที่จะพึงทำได้ประโยชน์เลิศคือการพึ่งตนและพาคนพ้นทุกข์(เรื่องนี้) เพียรสร้างพลังสนิทานสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *