คลายรักคลายทุกข์ ep.28 : รักไฉนใจอิสระ ลักขณา แซ่โซ้ว

ศึกษาเรื่องราวคลายรักที่ลึกยิ่งขึ้น กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ลักขณา แซ่โซ้ว ชื่อทางธรรม ผ่องใจพุทธ  (หมอคะน้า) ที่มาต่อในรายการตอน 2 คือรักไฉนใจอิสระ ที่จะได้สังเคราะห์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มาติดตามเนื้อหากันต่อในตอนที่ 2 กับเรื่องราวของหมอคะน้า ในตอนนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเจาะลึกยิ่งขึ้น กับสารพัดคำถามที่จะปรุงกันขึ้นมาเพื่อให้แขกรับเชิญได้แสดงวิธีปฏิบัติให้ปรากฎเด่นชัดมากขึ้น การที่เราได้พูดคุย ได้สอบถาม ได้แลกเปลี่ยนจะทำให้เราได้เรียนรู้กันได้ไวขึ้น เนื้อหาในตอนนี้ก็เช่นกัน เราจะได้รู้จักหมอคะน้ามากขึ้นกว่าตอนที่ 1 ว่าเธอปฏิบัติตนอย่างไร ชีวิตเป็นอย่างไร คิดอย่างไร จึงได้มาเป็นจิตอาสาที่ยินดีประพฤติตนเป็นโสดอย่างทุกวันนี้

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

พูดคุยกันต่อและละเอียดมากขึ้นกับแขกรับเชิญหมอคะน้า จากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ในตอนรักไฉนใจอิสระ เป็นตอนต่อเนื่องที่จะได้พูดคุยมุมมองความรัก ประสบการณ์ความรักที่ทำให้ทุกข์ การปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์จากเรื่องความรัก ที่เที่ยงแท้ หยั่งยืน

ความรักทำให้เกิดทุกข์อย่างไร แต่ละคนก็มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ต่างกันไป บางเรื่องอาจจะมองว่าเรื่องเล็กน้อยเอง แต่สำหรับบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่ ในกรณีของหมอคะน้าก็เช่นกันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สร้างทุกข์ให้ได้เหมือนกัน แล้วหมอคะน้ามีแนวคิดอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : รักไฉนใจอิสระ (55 นาที)

วันบันทึกรายการ 3 มิถุนายน 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร

ผู้ดำเนินรายการรับเชิญ 1.แพรลายไม้ กล้าจน 2.วรรณา พลรบ

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *