คลายรักคลายทุกข์ ep.7 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์จากบทความ

คลายรักคลายทุกข์ ตอนที่ 2 ของเรื่อง วิธีปล่อยวางความรัก ที่จะยกบทความที่มีเผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ตมาวิเคราะห์กันอีกครั้ง ในครั้งนี้ได้ลองขมวดเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ และแบ่งปันความรู้กันออกไปเช่นเคย


“ถ้าเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะไม่โง่กับความรักอีกแล้ว แล้วเราก็ตามหาสัตบุรุษ คือคนที่รู้จริง สอนได้ว่าทำอย่างไร ที่จะไม่ให้ทุกข์จากความรัก แล้วก็พากเพียรตามไป แบบนี้มันจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่จะทำให้ออกจากทุกข์เรื่องความรักได้อย่างยั่งยืน”

พบกับรายการ คลายรักคลายทุกข์ ตอน “วิธีปล่อยวางความรัก”
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 ม.ค 2564 เวลา 08.15น. ทางหมอเขียวทีวี

รายละเอียด

เนื้อหาหลัก วิธีปล่อยวางความรัก

วันบันทึกรายการ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์  3. ปิ่น คำเพียงเพชร

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร

รีวิวเนื้อหาในตอนนี้

n/a


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “คลายรักคลายทุกข์ ep.7 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์จากบทความ”

  1. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

    ฟังคลิปนี้แล้ว รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่เคยอกหัก เรื่องความรัก (คนคู่) ของตัวเองค่อยข้างจะสมหวังได้อย่างใจ เพราะเป็นคนเลือกคู่เอง ไม่ได้ให้เขาเลือก คงไม่ได้ไปทำวิบากเรื่องความรักกับใครมาชาติเมื่อชาติที่แล้ว สาธุ ชาตินี้ก็จะพากเพียรไม่ก่อกรรมเรื่องคนคู่อีกแล้วค่ะ.

  2. บัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม

    ได้ฟังคลิปนี้จบแล้วได้ข้อคิดดีๆจากท่านคุรุ ที่ ได้วิเคราะห์และขยายจากบทความ ให้เข้าสู่หมวดธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรม ฟังแล้วได้ วิเคราะห์ตามและ เห็นด้วยกับท่านคุรุค่ะ สนุกดี และได้ปัญญาตาม และคิดอยากจะนำไปแนะนำพี่น้องที่กำลังมีความทุกข์จากการผิดหวังจากความรักแล้วจะคลายความทุกข์นั้นจากความผิดหวังนั้นได้อย่างไร เช่นการ เข้าหาหมู่มิตรดีผู้มีอริยศีล หรือ การกลับไปหาครอบครัว พ่อแม่ญาติพี่น้อง เป็นต้น ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ และขอเชิญชวน พี่น้องที่กำลังผิดหวังจากความรัก เสียสละฟังคลิปนี้ อาจจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ ใจเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมนะคะ กราบอนุโมทนาสาธุกับท่านคุรุพิธีกรสถาบันวิชชารามทุกท่านค่ะ