Skip to content

วิธีเย็บกระสอบปลูกผักและหมักดิน : วันยา เรียนจันทร์

วิธีเย็บกระสอบปลูกผักและหมักดิน : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


วิธีทำ

1.เตรียมเข็ม เชือกฟาง ถุงปุ๋ย

2.จัดฐานถุงปุ๋ยให้เป็น 3 เหลี่ยมทั้งสองข้าง

3.เย็บ 3 เหลี่ยมทั้ง2มุมให้ติดกัน

4.กลับถุงด้านนอกเข้าด้านใน

5.พับปากถุง และจัดฐาน

6.เย็บด้านข้างทั้ง2ข้าง รวมเย็บทั้งหมด 3 จุด

7.นำไปใช้ปลูกผัก หมักดิน ใส่ของต่างๆได้ รูปทรงแข็งแรง

ประโยชน์ เปลี่ยนถุงขยะเป็นแปลงผักขยันร่วมด้วยช่วยกัน วันละ 1 ถุง

สภาวธรรม

ทำกระสอบให้ตั้งตรง ทรงแข็งแรง ทำกาย ทำใจ ให้ตั้่งหมั่น ไม่หวั่นไหว”เรามีหน้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ให้โลกและเรา ได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่ง ทุกอย่างจะดับไป “หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ

วันที่ 6 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *