มัดรวมคำถาม “โรคไต” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำแนะนำ

เกี่ยวกับ “โรคไต”

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

และกลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก

จากรายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”

  • “ไตวาย” หรือ “ไตบวม” คือ ภาวะที่เซลล์ “ไตเสื่อม” เนื่องจากมีพิษมาก เมื่อระบายพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลออกไป และใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป เซลล์ที่ดีก็จะมาเลี้ยงไตให้แข็งแรง จึงทำให้ไตฟื้นขึ้นมาได้เอง
  • อาจารย์หมอเขียวกล่าวว่า “อัตราการกรองของไต” 19 % ก็ยังถือว่า “ยังใช้งานได้ดี” เนื่องจากมีกรณีผู้ป่วยที่มีอัตราการกรองของไต เหลือเพียง 2-5% หากปรับร่างกายให้มีความสมดุลร้อนเย็นได้ รวมถึงสามารถขับของเสียออกได้ ร่างกายก็จะ “เบาสบาย และยังสามารถใช้งานได้ดี”
  • อาการนี้เป็นภาวะ “พิษร้อนเกิน” แต่อาจมีภาวะอื่นแทรกได้ เช่น “ภาวะร้อน ๆ หนาว ๆ” แนะนำให้ตรวจสอบว่า ระหว่างการปรับสมดุลจากวิธีการดูแลตนเองด้วย “อาหารและสมุนไพรฤทธิ์เย็นอย่างเดียว หรือฤทธิ์เย็นผสมร้อน ใช้แบบใดแล้วมีภาวะที่ดีและถูกกับร่างกายมากกว่ากัน” โดยแนะนำให้ใช้วิธีนั้น หากปรับสมดุลร้อนเย็นได้ รวมถึงใจไม่กังวล อาการเหล่านี้ก็จะทุเลาลงไป
  • แพทย์แผนปัจจุบันอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงอาจ “แปลกใจ” ที่พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม แต่ใช้ชีวิตอย่างมี “ความสุขดี” ได้
   • ใช้ยาเม็ดเลิศ 8 คือ “ธรรมะ”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเลิศ 8บททบทวนธรรม คือ ปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์ กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก
    [คลิกเพื่อรับชมบททบทวนธรรม]
   • ใช้ยาเม็ดหลัก 9 คือ
    “รู้เพียรรู้พักอย่างพอดี”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดหลัก 9]
   • ใช้ยาเม็ดหลัก 6 คือ
    “ออกกำลังกาย โยคะ และกดจุดลมปราณ”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดหลัก 6
   • ใช้ยาเม็ดหลัก 7 คือ “รับประทานอาหารปรับสมดุล” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะปฏิบัติตามได้ง่าย เช่น “การรับประทานอาหารตามลำดับ” โดยเรียงลำดับการรับประทานจากดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล ผลไม้ฤทธิ์เย็น ผักฤทธิ์เย็นสด ผักลวก ข้าว ถั่วฤทธิ์เย็น เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยได้ลองปฏิบัติสิ่งที่ “ทำได้ง่ายและเกิดผล” ก็จะสามารถเพิ่มยาเม็ดอื่นได้ต่อไป [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดหลัก 7
   • ใช้ยาเม็ดเสริม 1 คือ “ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น”  เบื้องต้นแนะนำเพื่อนบ้านให้ใช้ยาเม็ดที่ 1 คือ “ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น” แบบเจือจางก่อน หากกลัวจะแพ้สมุนไพรชนิดใด โดยทดลองทีละชนิด เช่น เริ่มจากใบย่านาง แล้วค่อยเพิ่มยาสมุนไพรชนิดถัดไป หลังจากที่เริ่มดื่มน้ำสมุนไพรได้แล้ว จึงค่อย “พัฒนาไปสู่สมุนไพรชนิดถัดไป” ควรปฏิบัติอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป” [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 1
   • ประสบการณ์จาก “คุณประภัสสร วารี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ในการดูแลคุณพ่อซึ่งไม่ได้มาศึกษาแพทย์วิถีธรรม จึงไม่ค่อยมีความเชื่อและความเข้าใจในศาสตร์ เมื่อก่อนได้เคยนำน้ำสกัดสมุนไพรให้คุณพ่อดื่ม แต่เนื่องจากคุณพ่อไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ จึงได้นำไปทิ้งด้วยความไม่เข้าใจ ขณะนั้นคุณพ่อมีโรคประจำตัวคือ “โรคเกาต์” และแพทย์ได้ตรวจสุขภาพ และแจ้งว่าคุณพ่ออาจเป็น “โรคไต” จากอาการปวดหลัง
    จิตอาสาจึงแนะนำเช่นเดิม โดยใช้ “น้ำสกัดสมุนไพร ผสมน้ำดื่ม” ไปให้คุณพ่อทดลองดื่ม แนะนำคุณพ่อแล้ว ก็วางใจ “ปล่อยวาง” ไว้ตรงนั้น คุณพ่อจะดื่มหรือไม่ดื่มก็ได้ ผลปรากฏว่า คุณพ่อก็นำมาดื่ม หลังจากนั้นมาคุณพ่อก็มีความสนใจที่จะดื่มน้ำสกัดสมุนไพรนี้ต่อเอง และเข้ามาสอบถามว่า สามารถหาซื้อได้จากสถานที่ใด? แล้วคุณพ่อก็ “ดื่มมาอย่างต่อเนื่อง” จนโรคไตมีอาการ “ดีขึ้น” ตามลำดับ เมื่อได้ไปตรวจสุขภาพ แพทย์ก็แจ้งว่า “อาการไตดีขึ้น”
   • ใช้ยาเม็ดเสริม 2 คือ “กัวซา”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 2]
    https://morkeaw.net/health-care/9pills/gua-sha
   • ใช้ยาเม็ดเสริม 3 คือ “สวนล้างลำไส้ใหญ่” หรือ ดีท็อกซ์ เพื่อระบายพิษร้อน กรณีของการดูแลผู้ป่วย หากยังไม่สะดวกใช้ยาเม็ดนี้ก็ได้ ให้เป็นตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละท่าน เนื่องจากประสบการณ์ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ซึ่งได้พาคุณแม่เข้าร่วมอบรมมานานเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่คุณแม่ก็เพิ่งมีความสบายใจในการสวนล้างลำไส้ใหญ่ หรือ ดีท็อกซ์ ได้เมื่อไม่นานมานี้เอง [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 3]ใช้ยาเม็ดเสริม 4 คือ
    “แช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบาย”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 4]
    https://morkeaw.net/health-care/9pills/soaking-hands-and-feet-in-herbal-concoctionใช้ยาเม็ดเสริม 5 คือ
    “การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ”
    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 5]
    https://morkeaw.net/health-care/9pills/herbal-concoction“การสูดดมสมุนไพร” ด้วยสูตรที่แนะนำ คลิกเพื่อชมคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=LqZ3FvpA5W4&t=11s
    และ “อบด้วยสมุนไพร” ทั้งบริเวณใบหน้า หรือจะทั่วทั้งร่างกาย และสูดดมสมุนไพรเข้าไป
    “พอกหรือทา” บริเวณ ด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น
    “อมน้ำสมุนไพรหรือน้ำสกัดฤทธิ์เย็น” อมไว้จนน้ำอุ่น จึงกลืน อมแบบนี้ตลอดวัน เท่าที่สามารถทำได้

    [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียดของยา 9 เม็ด] https://morkeaw.net/health-care/9pills

   • กรณีดูแลผู้ป่วย แนะนำให้ค่อย ๆ แนะนำยาเม็ดอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากหากแนะนำไปทั้งหมดในครั้งเดียว อาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่มากเกินไป จนอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกว่า “ปฏิบัติได้ยาก”

ประเด็นเด่นจากรายการ :

(คลิกหัวข้อด้านล่าง เพื่ออ่านเนื้อหา)


คุณกาญจนา คงภูชงค์
คำถาม : ตั้งแต่ปีที่แล้วไปพบแพทย์เฉพาะทาง พ่อบ้านตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคไต ระยะที่ 3 และโรคเกาต์ ผู้ดูแลไม่เคยบังคับ และให้ผู้ป่วยพิสูจน์ด้วยตนเอง โดยทุกครั้งที่ใช้ยาของโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีอาการ “ปวดหัวใจ” จนหมดหนทางในการรักษาแล้ว ผู้ป่วยจึงถือโอกาสหยุดยาของโรงพยาบาล หากไปพบแพทย์อีกครั้ง อาจไปรับฟังความเห็น แต่จะ “ไม่รักษา” ด้วยการฟอกหรือล้างไต เนื่องจากพ่อบ้านได้ใช้ยามาเป็นเวลา 1 ปี ทำให้ “โรคไต จากระยะที่ 3 กลายมาเป็นระยะที่ 5” อยากขอคำชี้แนะจากคุรุจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่าน

ข้อปฏิบัติในการดูแลตนเองและอาการของผู้ป่วย มีดังนี้
1. ปัจจุบันพ่อบ้านสามารถเลิกแอลกอฮอล์ได้อย่างเด็ดขาดแล้ว แต่ยังสูบบุหรี่ ยังรับประทานเนื้อสัตว์
2. มักมีอารมณ์หงุดหงิด จนสะเทือนมาถึงคนรอบข้าง
3. ล่าสุดเพิ่งไปซื้อ “ยาบำรุง” ตามโรงพยาบาลแนะนำ แต่ร้านขายยาไม่จำหน่ายให้ เพราะกลัวว่าจะทำให้ “ไตพัง”
4. ช่วงแรกที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้ทำ “น้ำสกัดย่านาง” ผสมกับน้ำดื่ม ให้พ่อบ้านดื่ม แต่ภายหลังก็หยุดดื่มไป
5. ปัจจุบันพ่อบ้านยังคงทำงานได้ปกติ พ่อบ้านมีรูปร่างผอม หากยกของหนัก จะมี “อาการจุก” บริเวณหน้าอก จนต้องพักเหนื่อย ได้กดจุดลมปราณหัวใจให้ผู้ป่วย จึง “เรอ” ออกมา ทำให้มีอาการดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้ยา
6. แนะนำให้พ่อบ้านปฏิบัติศาสตร์แพทย์วิถีธรรม แต่ไม่ค่อยรับเท่าที่ควร ก็จะปฏิบัติเท่าที่ทำได้ เพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ ยาเม็ดที่ 2 “กัวซา”

คำแนะนำจากจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม :

   • ใช้ยาเม็ดที่ 7 คือ “รับประทานอาหารปรับสมดุล” สิ่งที่เราพึงระลึกไว้ คือ “อาหารที่รับประทานนั้นจะเข้าไปทั้งเพิ่มโรค หรือจะรักษาโรคก็ได้” หากเลือกอาหารที่ดี สุขภาพก็จะแข็งแรง หากเลือกอาหารที่เป็นพิษ ก็จะเพิ่มความรุนแรงของโรค และอาจทำให้รักษาได้ยาก จึงแนะนำให้พิจารณาให้ดี เน้นการรับประทานอาหารพืช จืด สบาย ใช้เป็นยา หากต้องการมี “อายุยืน”
   • ประสบการณ์จาก “คุณกมลชนก ทุมวงษ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ซึ่งดูแลคุณแม่ซึ่งป่วยเป็น “โรคความดัน และโรคหัวใจโต” โดยรับประทานยามาเรื่อย ๆ จนทำให้มีภาวะ “หัวใจรั่ว” และยังมีอาการแสดงถึงการเป็น “โรคเบาหวาน และโรคไต” จึงแนะนำให้คุณแม่เลือกใช้หลัก คือ “รับประทานอาหารเป็นยา” โดยปรับเปลี่ยนมารับประทาน “พืช จืด สบาย” เพราะอาหารนี้เป็นหนึ่ง รักษาโรคได้ทุกโรค “เริ่มต้นแนะนำท่านไปตามลำดับ” ลดทีละขั้น เช่น วันพระก็หยุดรับประทานเนื้อสัตว์ วันธรรมดาก็จะรับประทานแบบเขี่ยเนื้อสัตว์ออกบ้าง เมื่อเริ่มคุ้นชิน จะรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ได้ และเมื่อรับประทานผักไปนาน ๆ อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์จะเหม็นคาวไปเอง
   • ใช้ยาเม็ดที่ 8 คือ “วางใจของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก” วางใจให้ผาสุกก่อน หากไม่ผาสุก ก็อาจเหนี่ยวนำให้พ่อบ้านมีทุกข์ไปด้วย แต่หากวางใจไม่ทุกข์ พ่อบ้านก็จะเห็นได้ว่า “เรามีความสุข เบิกบานแจ่มใส” พ่อบ้านก็จะอยากปฏิบัติตามเอง เพราะเมื่อพ่อบ้านมีทุกข์มาก จึงจะทำให้ได้เห็น “ธรรม” วางใจว่าบางครั้งอาจช่วยพ่อบ้านไม่ได้หรอก แต่เราทุกคนสามารถ “ทำตัวเราเองเป็นแรงเหนี่ยวนำ” ให้พ่อบ้านเห็น แล้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต
   • แนะนำเสริมให้ผู้ถามลองสังเกตตนเองว่า เมื่อพ่อบ้านมีอารมณ์หงุดหงิดหรือโมโห “แล้วเราโมโหตอบหรือไม่?” หรือหากผู้ถาม “เหนื่อยจากการทำงาน แล้วพ่อบ้านอารมณ์เสียใส่” แนะนำให้พิจารณาเห็นเป็น “ความโชคดีที่จะได้ปฏิบัติธรรม” หากพ่อบ้านใจร้อนมา แต่สามารถเริ่มต้นที่ตนเอง “เพิ่มศีล” ทำใจให้เย็น และส่งกลับไปด้วย “การใช้ความเมตตา” สร้างความเข้าอกเข้าใจ เพราะอาการร้อนใจที่พ่อบ้านเป็นอาจเกิดจากอาการป่วยได้หรือไม่? หากวางใจแบบนี้ได้ ก็จะเป็น “พลัง” ช่วยพ่อบ้านได้เช่นกัน พูดคุยกันด้วย “ปิยะวาจา” สิ่งที่สามารถทำได้ ก็ทำ พ่อบ้านจะรับได้หรือไม่ ก็ไม่เป็นไร เมื่อไหร่ที่ “วิบากดีเกิด” วันนั้นพ่อบ้านจะเห็นธรรมและจะรับในสิ่งที่ผู้ถามเสนอด้วยความรัก ความปรารถนาดีนี้เอง
   • การที่พ่อบ้านยอมรับปฏิบัติ “เพียงการกัวซา” เป็นยาเม็ดเดียว นั่นคือ เป็น “ความโชคดี” มาก ๆ เพราะบางท่านไม่รับสักเม็ดเลยด้วยซ้ำ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้วางใจว่า ปรารถนาดีให้พ่อบ้านมีสุขภาพที่ดี แล้วก็ปล่อยวาง
   • ท่านอาจารย์หมอเขียวสอนว่า เจอปัญหา ไม่ต้องทำอะไร “เพิ่มศีล จะแก้ได้ทุกปัญหา”

[คลิกเพื่อชมคลิปวิดีโอ]

บทความฉบับเต็ม ประจำวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 [คลิกเพื่อรับชม]


คำถาม : ป่วยเป็น “โรคไต ตับอักเสบ มีไขมันสูง” ตอนนี้มี “ประจำเดือน สีเลือดออกมาซีด” มีอาการ “ปวดแขน ขา และกระเบนเหน็บ” ไม่ได้กังวลใจใด ๆ วันนี้รับประทานผัดบวบ ข้าวสวยโรยเกลือผสมน้ำ มะเขือพวง และยอดฟักทอง หลังจากรับประทานแล้ว ไม่ค่อยมีแรง แต่บอกจิตตนเองว่า เป็นอาหารสุขภาพ ท้อใจเพราะปลูกผักเอง แต่เหี่ยวเร็ว จึงรับประทานได้เท่าที่มี ไม่แน่ใจว่าตนเองขาดสารอาหารหรือไม่?

คำแนะนำด้านจิตวิญญาณ : ยาเม็ดที่ 8

  1. ผู้ป่วยยังดูเบิกบานดี แต่ยังเป็น “โรคทำทุกข์ให้ตนเอง” ด้วย “ความกังวล” ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคทางร่างกาย
  2. มนุษย์เราทุกคนก็ต้องค่อย ๆ ทำดีแก่ตนเองและผู้อื่นไปเรื่อย ๆ อาจมีหลงทางบ้างเป็นครั้งคราว เพราะหากมีวิบาก 11 ประการเข้ามา จะทำให้ไปไม่เป็น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ต้องมี “สัตบุรุษ” และ “หมู่มิตรดี” มาคอยช่วยให้ปัญญา ย้ำปัญญาเรื่องเก่า เล่าเรื่องใหม่ไปเรื่อย ๆ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ แก้ทั้งใจและวัตถุ

คำแนะนำด้านวัตถุ : ตอนนี้มาถูกทางแล้ว การได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั้น ต้องวางใจให้กล้า ทำตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทดลองเติมอาหารไปเรื่อย ๆ ทีละอย่าง ค่อย ๆ ปรับว่ามีพลังเพิ่มขึ้นใหม่หรือไม่? อาการนี้เป็นเพียงภาวะของการขับพิษออก พลังขับของเสียยังมีน้อย จึงทำให้ปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดา หากประจำเดือนยังไม่มีกลิ่นเหม็นหรือคาว ก็ยังเป็นปกติอยู่

  1. ใช้ยาเม็ดที่ 7 คือ การรับประทานอาหารให้สมดุล อาหารที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่นั้น ยังไม่สมดุล เพราะมะเขือพวงเป็นฤทธิ์ร้อน แนะนำลดการรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน และรับประทานผักสด ก่อนรับประทานอาหารอื่น ๆ สังเกตอาการของร่างกายว่า หากขาดสารอาหาร ร่างกายจะเบาเกินไป ไม่มีแรง โดยทดลองเพิ่มถั่วโปรตีนเข้าไป เพราะอาจยังขาดอยู่ ทำสมดุลในสิ่งที่ถูกกัน แต่หากอาหารที่รับประทานเกินต่อร่างกาย จะมีอาการท้องอืด หนักตัว ให้ลดอาหารประเภทนั้นลง
  2. หากอาหารบางอย่างยังปลูกไม่ได้ ก็ควรซื้อไปก่อน บางครั้งอาจารย์หมอเขียวเองก็ปลูกผักไม่ขึ้นเช่นกัน ให้วางใจเย็น ๆ ทำไปเรื่อย ๆ วิบากหมดแล้ว ก็จะสามารถปลูกได้

[คลิกเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ]

บทความฉบับเต็ม ประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 [คลิกเพื่อรับชม]


คำถาม : ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 ไม่มีอาการใด ๆ แต่กำลังจะไปรับวิคซีนเข็มที่ 2 มีใจกังวลนิดหน่อย เพราะมีเพื่อนเล่าให้ฟัง การฉีดวัคซีนนั้นจะมีผลไม่ดีต่อไต ขอคำแนะนำเพิ่มเติม

คำแนะนำด้านจิตวิญญาณ :

  1. มีหลายเหตุปัจจัยที่อาจมีผลไม่ดีต่อไต เช่น “ความเครียด” เพราะเป็นพิษทางใจอย่างแท้จริง ฯลฯ หากนำใจที่มีความเครียดไปฉีดวัคซีนก็จะทำให้มีผลข้างเคียงได้ แต่ถ้าหากวางใจกล้าหาญที่ถูกศีล คือ “ใจไม่กังวล” การไปรับวัคซีนที่เป็นวัตถุ ก็จะสามารถมีภูมิคุ้มกันได้ เพราะผลของใจมีความสุขเรียบร้อยแล้ว ใจสบายแล้ว ประสิทธิภาพของ “วัคซีน” บวก “วัคศีล” จึงยิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรง
  2. ให้ประมาณทุกอย่างด้วยใจและกายของตนเอง อย่าใช้ค่าประมาณการจากคำพูดของผู้อื่น เพราะร่างกายของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีด้วยตนเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้น

คำแนะนำด้านวัตถุ :

  1. ใช้ยาเม็ดที่ 1 คือ ปรุงยาให้ตนเอง โดยชงผงถ่าน น้ำสกัดย่านาง ผสมน้ำต้ม 2 แก้ว ดื่มตั้งแต่ที่บ้าน และช่วงเวลารอคิว วิธีนี้จะช่วยดูดพิษ
  2. ใช้ยาเม็ดที่ 2 คือ กัวซา ขูดพิษ หากมีไข้ ก็จะไข้ลดลง

[คลิกเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

บทความฉบับเต็ม ประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 [คลิกเพื่อรับชม]


คุณสุนิสา
คำถาม : อายุ 49 ปี ปกติ “ดื่มสมุนไพรแล้ว ร่างกายดีขึ้น มีความดันลดลง” แต่หลังจากไปตรวจร่างกาย ปรากฏว่าค่าไตอยู่ที่ 48 ประเมินว่ามี “ค่าไตต่ำ” อยากทราบว่าจะยังสามารถดื่มน้ำสมุนไพรย่านางได้ต่อ หรือไม่?

คำแนะนำจากจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม :

   • ไม่ต้องกังวลใจ ถือว่า “ค่าไตไม่สูง”
   • ศาสตร์แพทย์วิถีธรรม จะใช้หลักการ “ตรวจดูตามสภาวะของร่างกาย ณ ปัจจุบัน” ตัวชี้วัด คือ “มีแรง เบาสบาย มีกำลังหรือไม่?” โดยจะไม่ใช้ตัวชี้วัดสุขภาพจากการเปรียบเทียบกับค่าตรวจของแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากวิถีชีวิตของแต่ละท่านในแต่ละวันนั้นแตกต่างกัน “ผลตรวจที่ได้มา จะเป็นผลลัพธ์ของร่างกาย ณ ขณะตรวจในเวลานั้น ๆ เท่านั้น” จึงทำให้ค่าตรวจที่ได้รับ สามารถเกวี่ยงไปมาตามการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอด และไม่แน่นอน
   • การใช้ยาเม็ดที่ 1 คือ หากอากาศเย็น “สามารถดื่มย่านางได้” ตามปกติ โดยสามารถผสมน้ำร้อน และดื่มพออุ่น หรืออาจผสมสมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่น ตะไคร้ ฯลฯ แต่ไม่แนะนำให้ใส่จนเข้มข้นมากเกินไป
   • หากภาวะร่างกายเย็น เมื่อผู้ถามต้องการดื่ม “น้ำมะพร้าว” ก็สามารถผสมน้ำร้อน และดื่มพออุ่นได้

[คลิกเพื่อชมคลิปวิดีโอ]

คลิปประจำวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 [คลิกเพื่อรับชมคลิปฉบับเต็ม]


📣‼️ถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี 24 ชั่วโมง
ผ่านเว็บไซต์ “หมอเขียวดอทเน็ต

📌ยูทูบ: [ช่องหมอเขียวทีวี]

🌏 เพจเฟซบุ๊ก: [หมอเขียว แฟนคลับ]

🌏 เพจเฟซบุ๊ก : [กิจกรรมหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม]

🌏 รวมลิงก์ สำหรับผู้เข้าอบรม
[ค่ายแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก]

เพิ่มไลน์ “แพทย์วิถีธรรม” เป็นเพื่อน
เพื่อรับข้อมูลแพทย์วิถีธรรม
หลักสูตรการเรียนแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก
✅[คลิกสำหรับแอนดรอยด์]
✅[คลิกสำหรับ ios]

🔽 กดติดตาม 📲
ช่อง “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”
และทีมจิตอาสาแพย์วิถีธรรม
ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

⭕️ Youtube : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

👁‍🗨 Tiktok : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🟦 Facebook : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🟢 Line : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

⭐️ instagram : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🔷 twitter : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

รวบรวมโดย :
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม / รายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *