Skip to content

มัดรวมคำถาม “โรคมะเร็งเต้านม” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม

“โรคมะเร็งเต้านม”

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”
โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก
ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ

ประเด็นเด่นจากรายการ :

(คลิกหัวข้อด้านล่าง เพื่ออ่านเนื้อหา)


คำถาม : จากที่อาจารย์หมอเขียวได้นำคำตรัสของพระพุทธเจ้า คือ “ใจเป็นประธาน ๑ มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที่สุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ” และบททบทวนธรรม ข้อที่ 87 “แต่ละชีวิตจะมีสภาพ ทุกข์เท่าที่โง่ โง่เท่าที่ทุกข์ โกรธเท่าที่โง่ โง่เท่าที่โกรธ โลภเท่าที่โง่ โง่เท่าที่โลภ ยึดเท่าที่โง่ โง่เท่าที่ยึด กลัวเท่าที่โง่ โง่เท่าที่กลัว ชั่วเท่าที่โง่ โง่เท่าที่ชั่ว ไม่ทุกข์เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์ ไม่โกรธเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โกรธ ไม่โลภเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โลภ ไม่ยึดเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ยึด ไม่กลัวเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่กลัว ไม่ชั่วเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ชั่ว”
ปัจจุบันลดการรับประทานเนื้อสัตว์อื่น ๆ แล้ว เหลือเพียง “ไข่” ตอนนี้เป็นมะเร็งเต้านมระยะ 4 ผ่าตัดไปข้างหนึ่งแล้ว และกำลังรู้สึกว่า อีกข้างเริ่มมีอาการเจ็บปวดขึ้นมา เวลามีอาการกำเริบ จะนอนตัวงอทั้งวัน ช่วงนี้ปวดถี่มากขึ้น รู้สึกทุกข์ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บปวดมากระทบใจ บอกตนเองทุกวันว่า “อย่าหวั่นไหว” แต่เมื่อเจออาการเจ็บป่วย ก็ยังวางใจไม่ได้ทุกครั้ง ขอให้ช่วยขยายความให้ธรรมะในเรื่องนี้ อยากเข้าใจมากขึ้น และเราจะชนะโรคได้อย่างไร?

คำแนะนำด้านจิตวิญญาณ : ยาเม็ดที่ 8

  1. ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ต้องวางใจไม่ทุกข์ “มะเร็งหายไม่ยาก แต่ต้องทำใจกล้า” ความกลัว กังวล หวั่นไหวเป็นความคิดที่ผิด ให้วางใจไม่กลัวตาย ไม่กลัวเป็น เพราะถ้าเอาแต่วัตถุอย่างเดียว จะไม่สามารถแก้ทันกับใจที่ทุกข์ได้ เหตุในการสร้างโรค
  2. อยู่กับปัจจุบัน ดูแลร่างกายก่อน เรื่องอื่นไม่ต้องกังวล และเราจะผ่านไปได้ด้วยดี
  3. “ใจ” สั่งให้ทุกข์ หรือให้สุขทั้งนั้น ใจเป็นประธานของความคิด ความอ่าน และความพูด จึงต้องแก้ที่ใจด้วยปัญญาทั้ง 5 โดยพิจารณาโทษของความเครียด ยิ่งไม่เบิกบาน ร่างกายยิ่งพังยิ่งแย่ลง พิจารณข้อดีของการไม่เครียด และดีกว่าอย่าง เราทุกคนผิดศีลกันมามาก จะให้มาเข้าใจธรรมะทั้งหมดที่ยากในตอนนี้เวลานี้ นั้นเป็นไปไม่ได้ ให้ค่อย ๆ ศึกษา
  4. ยินดีกับวิบากกรรมของตนเอง การป่วยทำให้ตนเองได้โชคดี จนได้มาพบหมู่มิตรดี และให้ยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาฟังอาจารย์ แม้แต่จิตอาสาทุกท่านก็ยังต้องเรียนรู้ไปตลอด เพราะเราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้ ก็ต่อเมื่อเราต้องช่วยตนเองให้ได้ก่อน
  5. ในแต่ละวัน “ทำความยินดี ให้มีพลัง” หัวเราะเบิกบานได้ทุกวัน สู้ต่อไปด้วยกับหมู่มิตรดี
  6. ถอดความทุกข์ของตนเองก่อน ว่าเราทุกข์เรื่องอะไร เมื่อทราบสาเหตุ จึงจะสามารถใช้สัมมาทิฏฐิแก้ไขในเรื่องนั้นได้
  7. เราทุกคนนั้น หากมีอาการป่วยอยู่ จะมีทุกข์ใจเยอะมากมาย เช่น เจ็บปวดทรมานทางกาย เงินที่ต้องใช้เยอะกับการเจ็บป่วย ความกังวลห่วงในเรื่องลูก เพราะหาเงินทองไม่ได้ในช่วงเจ็บป่วย ฯลฯ จึงต้องค่อย ๆ แกะทุกข์ทีละเรื่อง บางครั้งหากเราไม่อยู่แล้ว ลูกของเราอาจได้พบโอกาสในชีวิตที่ดีตามวิบากดีของลูกก็ได้
  8. ลองจินตนาการว่า หากตัวเรานั้นมีมนต์วิเศษที่ทำให้ตนเองไม่ต้องตาย เราอยู่ชีวิตถาวรไม่เจ็บป่วย แต่ต้องทนเห็น “คนรอบข้างของเราตายไปทีละท่าน” เราจะยังมีความสุขหรือไม่? ความตายเป็นสมบัติของเราทุกคนอยู่แล้ว จะกลัวตายไปเพื่ออะไร? ลองถามตนเองว่าเชื่อชัดเรื่องกรรมหรือไม่? เราทุกคนต่างมีทั้งกุศลและอกุศลกรรมของตนเอง ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมของแต่ละท่าน ชีวิตจึงไม่ต้องห่วงหรือกังวลใด ๆ เลย “ความกังวลไม่ใช่กิจของเรา” เมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตได้ ความทุกข์ก็จะค่อย ๆ หายไป ไม่ต้องทุกข์เรื่องหาเงินทอง ให้เสียดายเวลาชีวิตเลย
  9. เราทุกคนย่อมมีอาการป่วยกันทั้งนั้น มีทั้งสุขและทุกข์กันทั้งนั้น หากถามตนเองว่า “ทำไม ๆ” ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร ให้ตั้งสติใหม่ ค่อย ๆ ฝึก อย่าใจร้อน เราเคยได้ทำร้ายคนอื่นมากมาย จะให้ได้ดั่งใจ หรืออยากให้หายป่วยได้เร็วทันทีเลยนั้น คงเป็นไปไม่ได้ เหมือนเราเอาแต่ใจตนเอง “การอยากได้ดั่งใจ และไม่ได้สมดั่งใจนั้น ก็จะทุกข์ เพราะไม่อยากมีอาการเจ็บปวด” และก็จะทำให้ยิ่งไม่หายและยิ่งปวด
  10. ตั้งศีลล้างความยึดมั่นถือมั่น คิดให้สุด ว่าหากเราไม่หาย เราก็จะอยู่กับอาการเจ็บป่วยด้วยใจที่เป็นสุข ไม่หลงเชื่อกิเลสที่พาใจเราไปให้ทุกข์ เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ จะก้าวข้ามความกลัวไปได้
  11. “ความกลัว คือ การทำผิดศีล” ให้ลองตั้งศีลที่ง่าย ๆ ไปก่อน ยอมรับในโรคมะเร็งของตนเอง และเชื่อศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดูแลตนเองให้ดี ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  12. เมื่อเราทำได้ดีที่สุดแล้ว อย่าลืมวางใจอุเบกขา ให้ร่างกายปวด ก็ปวดไป อาการที่แย่ จะทุเลาลง
  13. เริ่มต้นที่ใจใหม่ บอกตนเอง “เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ให้มันปวด” ยอมใช้หนี้ในครั้งนี้ ยินดีใช้วิบาก ทำความเข้าใจอาการป่วย
  14. สำนึกผิดที่เคยได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไว้ จากที่เราได้รับประทานเข้าไป ได้เรียนรู้ว่าสัตว์เหล่านั้นต้องทรมานเจ็บปวดเพียงใด เมื่อเราเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดนั้น จึงจะทำให้ได้เข้าใจสัตว์เหล่านั้นมากขึ้น ว่าพวกเขาทุกข์ทรมานขนาดไหน
  15. เพราะยังสงสัยในเรื่องกรรม ความเจ็บป่วยทางกายจึงทำให้ได้ต้องเชื่อชัดในเรื่องของกรรมทั้งดีร้ายของตนเอง ดังนั้นให้เราเชื่อมั่นในกรรมดีของตนเองที่ได้เคยทำไว้ วางใจให้สุขเต็มที่ทุกวัน
  16. ถึงเราจะมี “เซลล์มะเร็งร้าย” ในร่างกายที่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยก็จริง แต่เราลืมไปว่า เรายังมี “เซลล์ดี” อยู่ในร่างกายเช่นกัน อย่าปล่อยเซลล์ร้าย คือ “มะเร็ง” มากัดกินใจและกายของเราเอง ทำกำลังใจให้ตนเองสู้ต่อไป มิฉะนั้นถ้าแพ้ มะเร็งจะชนะเราแทน
  17. เห็นไตรลักษณ์ของกิเลส ว่าไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ยิ่งอยากได้ ยิ่งทุกข์
  18. แยกความคิดและความรู้สึกออกจากก่อน เช่น ฟังอาจารย์หมอเขียวแล้วเป็นสุข ความรู้สึกเป็นเจตนา เราทุกคนสามารถเปลี่ยนใจให้เป็นสุขหรือทุกข์ก็ได้ เราเป็นผู้เลือกเอง
  19. ทุกครั้งที่ปวดทางร่างกาย ให้เปิดธรรมะของอาจารย์ฟังทันที เพราะใจจะได้ไม่จดจ่อกับอาการปวดของตนเอง ซึ่งจะทำให้ยิ่งแย่ ต้องนำใจไปจดจ่อในกับการฟังธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับจิตวิญญาณตนเอง ให้เก็บเตรียมคลิปไว้ และพร้อมเปิดทันที
  20. ลองฟังเพลง “มันอยู่ที่ใจ” [คลิกเพื่อรับฟังเพลง]  เป็นประจำ จะเข้าใจธรรมะในเรื่องนี้มากขึ้น วันนี้ส่งผู้ป่วยเข้านอนด้วยความสบายใจ

คำแนะนำด้านวัตถุ : เป็นมะเร็งจะต้องเข้มแข็งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

  1. ใช้ยาเม็ดที่ 7 คือ การรับประทานอาหารให้ดี งดเนื้อสัตว์ นม ไข่ งดน้ำมันและน้ำตาล ซึ่งเป็นอาหารที่ก่อมะเร็ง
  2. ใช้ยาเม็ดที่ 6 คือ ออกกำลังกาย ทำกายบริหาร กดจุดลมปราณ เท่าที่ทำได้ ตื่นเช้าขึ้นมา ก็วางใจให้สดชื่น แล้วหายใจลึก ๆ เพิ่มออกซิเจนในร่างกาย
  3. ใช้ยาเม็ดที่ 9 คือ พักผ่อนให้เพียงพอ
  4. ใช้ยาเม็ดที่ 5 คือ ใช้ยาสมุนไพรในตัว (น้ำปัสสาวะ) นำมาอาบราดจุดบริเวณที่เจ็บปวด
  5. ใช้วิธีอื่น ๆ คือ หากเจ็บปวดมากจนเกินทน แนะนำว่าอาจทำการ “ผ่าตัด” มะเร็งออกก่อน เพื่อไม่ให้ทรมานจนมากเกินไป และจึงค่อยมาใช้วิธีการของทางแพทย์วิถีธรรม ในการสร้างเซลล์ดีขึ้นมาใหม่

[คลิกเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

บทความฉบับเต็ม ประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 [คลิกเพื่อรับชม]


📣‼️ถ่ายทอดสดหมอเขียวทีวี 24 ชั่วโมง
ผ่านเว็บไซต์ “หมอเขียวดอทเน็ต

📌ยูทูบ: [ช่องหมอเขียวทีวี]

🌏 เพจเฟซบุ๊ก: [หมอเขียว แฟนคลับ]

🌏 เพจเฟซบุ๊ก : [กิจกรรมหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม]

🌏 รวมลิงก์ สำหรับผู้เข้าอบรม
[ค่ายแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก]

เพิ่มไลน์ “แพทย์วิถีธรรม” เป็นเพื่อน
เพื่อรับข้อมูลแพทย์วิถีธรรม
หลักสูตรการเรียนแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก
✅[คลิกสำหรับแอนดรอยด์]
✅[คลิกสำหรับ ios]

🔽 กดติดตาม 📲
ช่อง “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”
และทีมจิตอาสาแพย์วิถีธรรม
ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

⭕️ Youtube : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

👁‍🗨 Tiktok : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🟦 Facebook : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🟢 Line : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

⭐️ instagram : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

🔷 twitter : [สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย]

รวบรวมโดย :
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม / รายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *