Skip to content

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 8

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 20.00 น.- 21.39 น.

ประเด็นเด่นจากรายการ

  • แนวทางสุขภาพองค์รวม
  • แนวทางการแพทย์ตามสุขภาพองค์รวม
  • จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

[คลิกเพื่อรับชมคลิป]

ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 33 ท่าน ดำเนินการสอน โดย ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล เรื่อง สุขภาพองค์รวม แนวทางการแพทย์ตามสุขภาพองค์รวม
________________________________________

บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์เต็มไปด้วยพลังของคุรุผู้สอน ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์ต่าง ๆ ผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน ในครั้งมีการสอนบทเรียน และมีแบ่งกลุ่มทำงาน เพื่อนำข้อมูลจากนักศึกษามาช่วยมนุษยชาติต่อไป

“สุขภาพองค์รวม” คือ องค์รวมของมิติทางร่างกาย (อวัยวะ) อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ

“แนวคิดสุขภาพองค์รวม” คือ แนวคิดด้านคลินิก ด้านร่างกาย ตามการแสดงบทบาท และการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม การปรับร่างกาย และการปรับจิตวิญญาณ (ปัญญา)

“แนวทางการแพทย์ตามสุขภาพองค์รวม” มี 3 ประเภท ดังนี้

  1. แพทย์พื้นบ้าน คือ ใช้ภุมิปัญญาโดย จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว คนมีปัญญา แม้มีปัญหา ก็ยังหาสุขเจอ ธรรมะ ธรรมชาติ
  2. แพทย์แผนไทย คือ แพทย์แผนโบราณ มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รักษาด้วยการนวด บริหารร่างกาย หมอตำแย
  3. แพทย์ทางเลือก คือ ศาสตร์การรักษาที่ไม่เได้เป็นกระแสหลักของแต่ละประเทศ รักษาด้วยยึดแนวคิดสุขภาพองค์รวม เน้นเรื่องการปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรค ด้วยการปรับตัวทำสมดุลร่างกายด้วยการปรับการรับประทานอาหาร และชีวจิต ด้วยการปลูกผักสวนครัว เพิ่มภูมิต้านทาน ปรับให้ร่างกายมีค่าเป็นกลาง โดยแบ่งการปรับเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
   • ปรับสมดุล ธาตุ เคมี คือ การใช้สมุนไพร และวิตามินที่ไร้เนื้อสัตว์ ทำการล้างพิษ
   • ปรับโครงสร้าง คือ การจัดกระดูกด้วยโยคะ
   • ปรับสมดุลพลังงาน เช่น SKT พลังทิพย์ เพื่อช่วยการไหลเวียน พร้อมทั้งทำสมาธิร่วมกับการเคลื่อนไหวโยคะ ชี่กง ฝังเข็ม สะดกจิต กล่นบำบัด ดนตรีบำบัด มนุษย์เมื่ออายุ 32 ปีขึ้นไป ต้องปรับธาตุลม เลือดจะไปลมจะมา

โดยจะ 2 ทางเลือกในการใช้ คือ การแพทย์เสริม เช่น ใช้น้ำมันหอมระเหย เพื่อทำให้ผ่อนคลาย และการใช้แบบทดแทน

“แพทย์แผนปัจจุบัน” เป็นการรักษาภาวะฉุกเฉิน และอาการบาดเจ็บ รักษาเจาะจงอวัยวะ การฉายรังสี คีโม

สรุปเนื้อหาของวันนี้ คือ

  1. ได้เรียนรู้ศาสตร์การรักษาตามแนวทางสุขภาพองค์รวม
  2. การปรับสมดุลในทุกด้านเพื่อร่างกายที่ดีและความเป็นอยู่ผาสุก

รายงานข่าวโดย :
ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) / สวนป่านาบุญ ๙ สังกัดภาคกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *