การบ้าน อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

update : 13 พ.ย.2563

ที่มา : การบ้านชิ้นนี้เกิดขึ้นจากทีมทำงานเว็บไซต์เห็นประโยชน์ที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมลงในเว็บไซต์ จึงได้นำเสนอแนวคิดการบ้านนี้กับกลุ่มนักศึกษา และได้รับการตอบรับที่ดี จึงนำไปเสนอหมู่ใหญ่ที่มีอาจารย์หมอเขียวเป็นประธาน สุดท้ายการบ้านหัวข้อนี้ได้ผ่านมติหมู่ เป็นการบ้านทำตามฉันทะ ตามความยินดีของนักศึกษาแต่ละท่าน

วิธีทำการบ้าน

1. บอกเล่าวิธีการทำอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามหลักปรับสมดุลร้อนเย็น โดยเป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการ (ขั้นตอนวิธีปรุง) และสภาวะทางจิตใจ
2. นำข้อมูลไปกรอกในแบบฟอร์มการบ้านที่ได้จัดไว้ให้ ดังนี้

 • 1). ชื่อ – นามสกุล
 • 2). ชื่อเมนูอาหารของท่าน
 • 3). ฤทธิ์ร้อน – เย็น ของเมนูนี้
 • 4). ประมาณเวลาที่ใช้ในการทำอาหาร
 • 5). วัตถุดิบ
 • 6). วิธีทำ
 • 7). สภาวธรรม ก่อน ระหว่าง และหลังทำเมนูนี้
 • 8). สรุปเรื่อง
 • 9). แนบรูปภาพ 1-5 รูป
 • 10). แนบลิงก์วีดีโอ (upload ใน youtube ,facebook ของท่าน (ถ้ามี)

3.กดส่ง (รอตรวจสอบผลงานใน 7-14 วัน ทาง รวมเมนูอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม)

ส่งการบ้าน

ดูตัวอย่างการบ้านที่แนะนำ

 • ยังไม่มีการบ้านที่ได้รับคัดเลือก

ดูการบ้านอัพเดทล่าสุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.