ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

วันอาทิตย์ 19 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น. 

บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งหมด 232 ท่าน เริ่มกิจกรรมด้วยการออกกำลังกายด้วยการมาร์ชชิ่งบริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพื่อความสดชื่น จากนั้นพี่น้องร่วมกันบำเพ็ญอ่าน บททบทวนธรรม ข้อที่ 121-130 พี่น้องได้ร่วมแบ่งปันสภาวธรรมจากบททบทวนธรรมที่ตนเองได้รับ

คุณชินดี้ ท่านเล่าว่าแต่ก่อนชอบแบกชีวิตของคนอื่นแล้วก็ทุกข์มาก เพราะทำเกินหน้าที่ พอเขาไม่ฟังก็ทุกข์มากตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าแต่ละชีวิตมีกรรมเป็นของ ๆ ตน

แล้วช่วงเวลาที่พี่น้องรอคอยก็มาถึง คือช่วงตอบคำถามสุขภาพต่าง ๆ

  1. คุณพอ ถามคำถามให้คุณแม่ อายุ 71 ปี ว่าการดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและมีปอดติดเชื้อทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่างกายอ่อนแรง จะทำอย่างไร
    พี่น้องร่วมช่วยกันให้กำลังใจ และข้อแนะนำหลักการใช้ยาเก้าเม็ด โดยเน้นไปที่เม็ดเลิศ เม็ดหลัก เม็ดเสริม
  2. คุณเอ็ม คำถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของท่าน ป่วยเป็นมะเร็ง มีความกลัวกังวลหวั่นไหว จิตตก พี่น้องร่วมกันให้กำลังใจ แนะนำยาเม็ดเลิศเป็นหลัก
  3. คุณสุมิตรชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของท่านเอง ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคซีมเศร้า นอนไม่หลับ 14 วันติดต่อกัน รักษามาหลายปี กินยาจนเจ็บป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน ท่านเล่าว่าถูกกิเลสหลอก กิเลสลวงให้ทุกข์ จนกระทั้งวันหนึ่งวิบากเบาบางได้พบหมู่มิตรดี ได้ฟังธรรมะที่ถูกตรง ทำให้ท่านปรับจิตท่านได้ ท่านตอนนี้ยังไม่สบายทางกายอยู่บ้างแต่ท่านไม่ทุกข์ใจแล้ว
  4. คุณสำรวยได้แชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองจากผลข้างเคียงจากฉีดวัคซีนด้วยยาเก้าเม็ด ท่านเน้นยาเม็ดเลิศเป็นหลัก พอท่านเริ่มไม่สบายท่านตรวจใจตัวเองพบว่าไม่ได้มีความกลัวกังวลหวั่นไหวเลย จากนั้นท่านก็ปรับสมดุลร้อนเย็นตามอาการที่ปรากฏ ท่านใช้เวลาดูแลทั้งหมด 7 วันจึงหาย

ใช้เวลาดำเนินรายการ 3 ชั่วโมงเต็ม แล้วก็จากลากันด้วย บททบทวนธรรม หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
หลังจากจบรายการพี่น้องร่วมอปริหานิยธรรม แลกเปลี่ยนสภาวธรรม อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ให้สัมมาทิฏฐิว่า ให้ทำใจว่าพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ กล้าที่จะพูดและกล้าที่จะไม่พูด แล้วก็ดูว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด ให้รู้จักการประมาณให้เหมาะสม ให้เวลามากไปก็ไม่ดีเพราะกิเลสคนมันเยอะ เพราะทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ล้างกิเลสมันต้องล้างเป็นเรื่อง ๆ ทฤษฎีให้ระบายออกมาให้หมดคือทฤษฎีทั่วไป เขาไม่เข้าใจอาจารย์ ทางโลกเขาไม่มีปญญาพาคนล้างกิเลส ไม่งั้นก็ไม่มีพุทธะมาหรอก ต้องแม่นประเด็นล้างกิเลสให้ได้ทีละเรื่อง ทำสมดุลร้อนเย็นก็ให้พอเหมาะพอควร
อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน
อรวิภา กริฟฟิธส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *