พลิกฟื้นชุมชนแจ่มใสให้สดชื่นด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ : จงกช

พลิกฟื้นชุมชนแจ่มใสให้สดขื่นด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ : จงกช-ป้าย่านาง

ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส


หลังจากได้เคยทำกสิกรรมบางส่วนไว้ที่ชุมชนแจ่มใส แล้วต้องไปฟื้นฟูข้อมือที่หักจากอุบัติเหตุที่ภูเก็ตประมาณ 2 เดือน เมื่อกลับขึ้นภูผาอีกครั้ง ทุกอย่างรกร้างไป ก็เลยกลับมาพลิกฟื้นใหม่ เริ่มปลูกพืชที่ปลูกง่ายๆในเนื้อที่เล็กๆที่พอทำไหวอีกครั้ง

สภาวธรรม

ก็ยังมีความพอใจกับการมาเริ่มทำใหม่เพราะเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้อยู่แล้ว วันไหนไม่ได้ไปกับหมู่ ก็จะปลีกเวลามาทำวันละเล็กละน้อยเท่าที่ศักยภาพพอทำไหว ต้องคำนึงถึงข้อมือที่จะใช้ได้อย่างจำกัดโดยไม่ประมาท บางคราว ขณะที่ต้องทำงานคนเดียว ก็ฝึกขัดใจความคิดของตัวเองไปด้วย ฝึกปรับเปลี่ยนความชอบซึ่งเป็นสัญญาเดิม ฝึกความไม่สมบูรณ์แบบที่เคยเป็น พยายามเอาประโยชน์จากการทำงานคนเดียวเพื่อป้องกันอัตตาที่ได้ดั่งใจจะโตขึ้น

เพิ่มเติม : เริ่มทำแปลงนาเล็กโดยการขุดคลองไส้ไก่ข้างแปลงเพื่อจะได้เอาน้ำ น้ำปสว ปุ๋ย จะ ทำให้แปลงชุ่มชื้นโดยไม่ต้องรดน้ำบ่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.