7 ข้อแนะนำ การส่งการบ้านวิชชาราม

รวบรวมข้อแนะนำในการส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) ที่เราได้รวบรวมปัญหา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ประโยชน์กับการส่งการบ้านและใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้มากขึ้น

1. เลือกส่งให้ถูกหน้า

เป็นปัญหาที่เจออยู่หลายครั้งที่นักศึกษาส่งการบ้านผิดหน้า ถ้าสามารถติดตามแก้ไขได้ ทางแอดมินก็จะช่วยแก้ แต่ถ้าหลุดลอดสายตาไป ก็อาจจะไปส่งผิดที่ผิดทางได้ ทำให้การบ้านไม่ขึ้นแสดงในหน้าการบ้านนั้น ๆ เพื่อนก็ไม่ได้ตามอ่านกัน วิธีแก้คือเลื่อนตรวจสอบให้ดีก่อนเริ่มพิมพ์การบ้านส่ง ว่าถูกหน้า ถูกโจทย์ ถูกวันที่ไหม

 

2. เขียนชื่อให้ถูกต้อง

การพิมพ์ชื่อนักศึกษาผิดนั้น ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อย การพิมพ์ชื่อผิดแม้ไม่ได้มีผลต่อบาปบุญ แต่ทำให้การเก็บสถิติการส่งการบ้านนั้นผิดพลาดไป ทั้งยังสืบค้นข้อมูลเก่าได้ยาก ดังนั้น หากต้องการให้ผลงานค้นหาย้อนหลังได้ง่าย ก็ควรพิมพ์ชื่อให้ถูกต้อง จะพิมพ์มากี่ชื่อก็ได้ ก็ขอให้ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและผู้ที่ติดตามอ่านการบ้าน

 

3. อีเมลที่ใช้ประจำ

อีเมลที่ใช้กรอกก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตามตัวนักศึกษาได้อีกช่องทางหนึ่ง สมัยนี้ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนกันแล้ว ก็ต้องผูกอีเมลไว้กับเครื่อง พอมีเมลส่งมา ระบบก็แจ้งเตือน ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ทางสถาบันวิชชารามจะใช้ติดต่อหรือส่งเอกสารให้นักศึกษา

 

4. ใส่รูปประจำตัว

รูปประจำตัว คือสิ่งที่ช่วยระบุตัวตน และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้การใส่รูปประจำตัวได้ในหน้า ใส่รูป profile ด้วยการผูกอีเมลกับ Gravatar

 

5. ไม่ต้องใส่รหัสนักศึกษา

การบ้านที่ทำในเว็บไซต์วิชชารามแห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสนักศึกษาเหมือนเดิมอีกต่อไป นักศึกษาสามารถพิมพ์ชื่อ อีเมล เนื้อหาการบ้าน แล้วส่งได้เลย

 

6. เว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อ

การพิมพ์การบ้านแล้วเว้นบรรทัดจะช่วยให้ผู้อ่าน หรือผู้ตรวจสอบการบ้าน อ่านการบ้านได้สะดวกขึ้น การพิมพ์ติดกันเป็นชุดใหญ่ ๆ จะทำให้อ่านยาก ดังนั้นหากจะกรุณาผู้อ่าน ก็ให้ฝึกเคาะเว้นบรรทัดให้เหมาะสม ดูตัวอย่างได้ที่ ” ตัวอย่างการบ้าน ”

 

7.  ศึกษาการบ้านของเพื่อน

การศึกษาการบ้านของเพื่อน จะได้ประโยชน์ทั้งในทางศาสตร์และศิลป์ คือได้ศึกษารูปแบบการพิมพ์ ภาษา การเรียบเรียงเนื้อหาของเพื่อน และได้ศึกษาสภาวธรรมของเพื่อน ซึ่งเป็นการทบทวนศึกษาธรรม การรับรู้ความเห็นที่แตกต่าง นำไปสู่การทำใจในใจโดยแยบคาย มีสัมมาทิฏฐิเป็นผลในที่สุด