Skip to content

การเพาะต้นอ่อนถั่วเขียวในตะกร้า (ไร้สารพิษ) : บัณฑิตา โฟกท์

การเพาะต้นอ่อนถั่วเขียวในตะกร้า (ไร้สารพิษ) : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม

เยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูหนาว เดือนนวาคม มีหมอกลงหนาและฝนตกชุก อากาศเย็น อุณหภูมิ 0-2องศาเซลเซียส บางวัน ติดลบ 2 ถึง ลบ5  มีน้ำแข็งบนยอดหญ้า และมีหิมะตก ปลูกพืชผักที่เมืองร้อนไม่ได้จึงนำมาปลูกในบ้าน

ต้นอ่อนถั่วเขียวเพาะง่ายเจริญเติบโตได้ดีแม้จะมีแสงแดดน้อย


มีขั้นตอนการทำเหมือนการเพาะถั่วงอกในตะกร้า คือ แช่นถั่วเขียว 12-18 ชั่วโมง นำตะกร้าวางลงในกล่องสีดำ แล้วนำกระดาษทิชชูชนิดแผ่นหนา สามแผ่นวางก้นตะกร้ารดน้ำให้ชุ่ม โรยเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้ เกลี่ยๆกระจายไม่ให้แน่นเกินไปแล้วนำกระดาษทิชชูอีกสามแผ่นปิดทับแล้วรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งปิดฝากล่อง เปิดรดน้ำวันละสองครั้งเมื่อสองวันผ่านไปถั่วเขียวเริ่มงอกเปิดฝากล่องออก แล้วนำมาวางข้างริมหน้าต่างที่มีแสงแดดสองถึง จะเห็นว่าต้นถั่วเขียวยืดตัวยาวขึ้นและใบเริ่มเขียวแตกแยก ประมาณวันที่6-7ก็สามารถ ตัดต้นอ่อนมารับประทานได้แล้ว เพราะรสหวานกรอบกำลังดีหรือจะปล่อยให้ยาวกว่านนี้ก็ไม่ควรเกินวันที่9เพราะต้นอ่อนถั่วเขียวจะเริ่มหนียว

สภาวธรรม

สภาวะธรรมในจิตวิญญาณที่เปลี่ยนในมุมเจริญ : เห็นต้นอ่อนถั่วเขียวยืดยาวและเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเมื่อได้รับแสงแดดซึ่งก็มีเพียงเล็กน้อยริมหน้าต่าง เพราะช่วงหน้าหนาวที่เยอรมนีไม่ค่อยมีแสงแดด ตรวจใจเห็นความละเอียดของใจตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น ทุกๆวินาทีต้นอ่อนสามารถเติบโตเปลี่ยนแปลงแม้แสงแดดจะน้อย ได้น้อมนำมาสอนใจตัวเองคือเราต้องมีสติรับรู้การเปลี่ยนแปลงกับผัสสะที่มากระทบแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ระลึกรู้และเปลี่ยนจิตกิเลสให้เป็นจิตพุทธะให้เร็วที่สุดทำทุกวินาทีให้เป็นวินาทีแห่งบุญให้มีการเจริญเติบโตในธรรมยิ่งๆขึ้นำไป

ยิ่งทำการเพาะปลูกก็ทำให้เรายิ่งรักการกสิกรรม เมื่อเราลงมือทำ ได้เห็นผลผลิตก็มีความภูมิใจและอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องที่ได้รับประทานด้วยแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องนำไปแบ่งปันให้ได้ วางใจได้ เราสื่อสารวิธีการเพาะปลูกออกไป หากพี่น้องสนใจอยากจะทำไว้รับประทานเองก็ให้ทำเอาตามที่ท่านสะดวกเถิด เราส่งความปราถนาดีออกไปในรูปของการสื่อสารนี้

สภาวะธรรมในมุมที่ผิดพลาด : ไม่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *