อิสระที่ไม่ได้มาง่ายๆ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

อิสระที่ไม่ได้มาง่ายๆ : นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์

เคยหลงว่า การไปมีคู่นั้นดีเขาจะช่วยเหลือเราได้ หวังอยากได้เงินทองสิ่งของจากเขา แต่สุดท้ายแล้ว เราอยากได้อะไร เราก็ต้องทำเอาเองทั้งนั้นแหละ


หนังสือโสดดีหรือมีคู่ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และทิศทางในการดำเนินชีวิต และเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของคนที่ยังต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ หรือแม้กระทั่งคนโสดก็ตาม เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า ผู้รู้อย่างแจ่มแจ้ง อย่างไม่มีผู้ใดเทียบเท่า ทุกคำตรัสเป็นจริงตลอดการ เชื้อเชิญให้แต่ละคนมาศึกษาเรียนรู้พิสูจน์ความจริงได้

ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับผู้คนในปัจจุบัน ก็จะพบว่าการที่ผู้คนมามีชีวิตคู่หรือมีเพศสัมพันธ์กัน ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งมันก็แย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตรัสไว้ว่า การประกอบในเมถุนธรรม (การสมสู่มีเพศสัมพันธ์) จักทำให้เศร้าหมองเหมือนคนโง่ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 29 ข้อที่ 254)

เมื่อ 16 ปีที่แล้ว หากตัวเองได้รับฟังคำสอนนี้หรือได้พบสัตบุรุษที่ให้สัมมาทิฎฐิที่ถูกตรงอย่างท่านอาจารย์หมอเขียว ตัวเองก็คงจะไม่ไปมีคู่อย่างแน่นอน เพราะซึ่งแต่ก่อนมีความคิดว่าหากเราจะมีคู่ ก็จะเลือกคนที่ดี รวย การงานดีและมีฐานะครอบครัวที่มั่นคง มองโลกในแง่ดีเหลือเกิน คิดว่าจะมีผู้ชายเหมือนที่เราคิดเอาไว้ จนถึงปัจจุบันนี้ตัวเองก็ยังไม่เจอผู้ชายในฝันคนนั้นเลย

จนกระทั่งได้มาพบท่านอาจารย์หมอเขียวและได้อ่านหนังสือโสดดีหรือมีคู่ ทำให้รู้ว่า กิเลสที่เป็นสุขลวง สุขชั่วคราว สุขไม่ยั่งยืนใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลาภยศ สรรเสริญ หรือแม้กระทั่งความยึดมั่นถือมั่น ให้ได้ดั่งใจตนนั้น มันไม่มี

การมีชีวิตคู่หรือการสมสู่กันเป็นสิ่งโกหกทั้งนั้น การเป็นโสดดีที่สุด ประเสร็ฐที่สุดแล้ว พระพุทธเจ้าบอกสูตรเดินแก้ปัญหาทุกปัญหาว่าคือหยุดชั่ว พากเพียรทำดีไปเรื่อย ๆ ล้างกิเลสให้จิตผ่องใสไปเรื่อย ๆ เท่านั้นเอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *