ดาวน์โหลดฟรี (สิงหาคม 64)

รวมเนื้อหาแนะนำสำหรับดาวน์โหลดฟรี (หรือติดต่อสั่งซื้อ) ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาดังนี้


คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ

คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ (เผยแพร่ 13 ส.ค. 2564) สำหรับดาวน์โหลด เป็นไฟล์ฉบับส่งพิมพ์ คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะ …อ่านเนื้อหาต่อ & ดาวน์โหลด

 

เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ฉบับย่อ : ดร.ใจเพชร กล้าจนและคณะ

บทความเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว (ฉบับย่อ) สามารถอ่านผ่านเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดได้ สามารถอ่านบทความเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน…อ่านเนื้อหาต่อ & ดาวน์โหลด

 

สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด 19

จากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับคนจำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาลผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้  …อ่านเนื้อหาต่อ & ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published.