สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (คอร์สที่ 1) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จัดการสอบออนไลน์โดยใช้ google form เป็นข้อสอบปรนัย 30 ข้อ มีนักศึกษาวิชชารามเข้าร่วมการสอบด้วยโปรแกรม ZOOM ประมาณ 70 คน ให้เวลาสอบตั้งแต่ 18:00 น. – 19:30 น. รวมเวลา 1ชั่วโมงครึ่ง

การสอบในครั้งนี้เป็นการสอบกลางภาคที่จัดโดยสถาบันวิชชารามอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ซึ่งวิชาอริยสัจ 4 นั้นก็เป็นวิชาหลักของสถาบันวิชชาราม ทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิชชารามเป็นอย่างดี

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 น. โดยเปิดให้นักศึกษาวิชชาราม ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนทำข้อสอบ เมื่อถึงเวลากรรมการคุมสอบได้แจ้งข้อมูลที่ควรทราบในการสอบ ซึ่งการสอบในครั้งนี้มีการปรับรูปแบบของการใช้โปรแกรม ZOOM นั่นก็คือการสร้างห้องแยก (Breakout room)

เป็นฟังชั่นหนึ่งของโปรแกรมซูมที่ทางกรรมการได้เลือกมาเพื่อลดปัญหาความวุ่นวายขณะสอบ เนื่องจากในการสอบวิชาเลือกก่อนหน้านี้ มีนักศึกษาที่สอบเสร็จแล้ว ก็ได้พูดคุยกับเพื่อนที่ทำเสร็จเหมือนกัน ทำให้เพื่อนนักศึกษาที่กำลังทำข้อสอบอยู่เสียสมาธิ และมีการร้องเรียน ในการสอบครั้งนี้จึงเกิดห้องแยกขึ้นเพื่อลดปัญหาข้างต้น

นักศึกษาที่เข้ามาในซูม จะพบกับกรรมการคุมสอบที่คอยให้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำข้อสอบ คือให้นักศึกษาทำความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปในห้องสอบ เมื่อนักศึกษาพร้อม กรรมการจะส่งนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ โดยนักศึกษามีหน้าที่กดปุ่ม join เมื่อได้รับคำเชิญ

เมื่อเข้าห้องไปแล้ว ก็จะไปอยู่ในห้องสอบ เป็นห้องที่มีเพื่อนนักศึกษากำลังทำข้อสอบกันอยู่ ในห้องนี้จะได้เห็นบรรยากาศของผู้ทำข้อสอบที่ยินดีเปิดกล้อง และจำนวนเพื่อนที่กำลังทำข้อสอบร่วมห้องอยู่ ถือเป็นพลังร่วมที่ดี สำหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัย ก็สามารถถามเพิ่มเติมกับกรรมการคุมสอบในห้องสอบได้เช่นกัน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการดูบรรยากาศแต่ไม่อยากเสียสมาธิมาก ก็แนะนำให้ปิดเสียงลำโพงไว้ชั่วคราวในระหว่างทำข้อสอบ หรือนักศึกษาจะทำข้อสอบโดยไม่เข้าโปรแกรมซูมก็ได้เช่นเดียวกัน

ในวันแรกที่ทำการเปิดสอบ มีนักศึกษาส่งข้อสอบประมาณ 90 คน มีทั้งจากในห้องสอบและทำตามอัธยาศัย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการสอบของนักศึกษาสถาบันวิชชาราม เพราะเราเป็นสถานศึกษานอกระบบ ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้และปฏิบัติก็จะเป็นแบบอนุโลม จนถึงขั้นสามารถทำข้อสอบย้อนหลังได้โดยไม่ต้องทำในเวลาเดียวกันและสามารถส่งตามหลังมาได้ภายใน 2 วัน

หลังจากการสอบ 3 วัน ก็จะมีการเฉลยข้อสอบ ซึ่งจะเป็นการเฉลยแบบออนไลน์(สด) นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเฉลยข้อสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 ได้จากการเข้าโปรแกรมซูม รับลิงก์ได้ทางห้องไลน์ นักศึกษา ส.วิชชาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เริ่มเฉลยข้อสอบเวลา 18:30 น. ตามเวลาในประเทศไทย

โดยภาพรวมบรรยากาศในวันนี้นักศึกษาวิชชารามก็ทำข้อสอบกันอย่างเบิกบาน ดูได้จากนักศึกษาที่ทำข้อสอบเสร็จและออกมาพูดคุยกับเพื่อน ๆกันอย่างครื้นเครง เหมือนบรรยากาศการสอบสมัยยังเป็นนักเรียน ประถม มัธยม ฯลฯ อยู่ ยังไงอย่างงั้น

เจริญธรรม สำนึกดี
ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ (ผู้บันทึก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *