คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นคะแนนแยกตามภาคการศึกษาและแยกตามสถานที่สอบ โดยมีการแจ้งคะแนนทั้งรูปแบบไฟล์ pdf และ jpg

คะแนนสอบ pdf (สำหรับดาวน์โหลด)

คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

แยกตามสถานที่สอบ


แยกตามสังกัดภาคการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *