ข่าววิชาอริยสัจ 4 เรื่องสอบปลายภาค

ข่าววิชชาราม

ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชารามเข้าร่วมสอบปลายภาควิชาอริยสัจ 4 ในวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 18.00 น. โดยโปรแกรมซูม (Zoom)

รายละเอียดมีดังนี้

  • 1. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายและการบ้านอริยสัจ 4 ของหลักสูตรสถาบันวิชชาราม 20 คะแนน
  • 2. เวลาในการสอบ 18.00 น. – 19.30 น. หากท่านใดไม่สะดวกสามารถสอบย้อนหลังได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • 3. สอบผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (google form) ด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถเขียนคำตอบในกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมาได้
  • 4. เฉลยข้อสอบและเสวนาสอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2564 เวลา 12.00 น. (ช่วงท้ายสรุปการเรียนรู้ (สรุปงาน-สรุปใจ) เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาครูอาจารย์เนื่องในวันที่ 5 และ 11 มิ.ย. 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *