เฉลยข้อสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

หลังจากที่มีการสอบปลายภาควิชาอริยสัจ 4 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ก็ได้มีกิจกรรมเฉลยข้อสอบในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 โดยใช้ชั่วโมงเรียนของวิชา อริยสัจ 4 ในการจัดกิจกรรมเฉลยข้อสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจดูและทดลองทำข้อสอบปลายภาค วิชาอริยสัจ 4 (1/2564) สามารถเข้าชมได้ที่ ข้อสอบปลายภาค วิชาอริยสัจ 4

อ่านข่าวสรุปกิจกรรม เฉลยข้อสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *