เปิดแล้ว วิชา อริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 2 (2/2564)

หลังจากที่ได้สรุปจบการเรียนของวิชา อริยสัจ 4 ในภาคเรียนแรกในวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็จะมีการเปิดเรียนวิชาอริยสัจ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ของปีกันต่อเนื่องเลย เป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต เรียนกันได้หลายชาติ

โดยเวลาเข้าชั้นเรียนในภาคเรียนใหม่นี้ ก็จะเป็นวันเวลาเดิมคือ ทุกวันอาทิตย์ เวลาเที่ยงถึงบ่ายสอง (12:00 น. – 14.00 น.) โดยจะเปิดห้อง zoom ให้นักศึกษาได้เข้ามาเตรียมตัวกันก่อนตั้งแต่เวลา 11:30 น. ซึ่งในภาคเรียนก่อนหน้านี้ก็เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาวิชชารามมากพอสมควร นักศึกษาในวิชานี้ มีประมาณร้อยกว่าคน ซึ่งก็เป็นการเรียนรู้กันตามอัธยาศัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “เปิดแล้ว วิชา อริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 2 (2/2564)”

 1. น.ส. จาริยา จันทร์ภักดี

  ส่งการบ้านอริยสัจ4
  นส.จาริยา จันทร์ภักดี
  จิตอาสาพวธ.สังกัดสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครฯ
  เรื่อง ยึดดี
  เหตุการณ์ พ่อมีโรคประจำตัว ไขมัน ความ ดัน เส้นเลือดตีบแต่ยังรับประทานอาหารทั่วไป ทานเนื้อสัตว์ตลอดและชอบรับประทานขนมหวานทุกวันไม่เว้นเลย
  ทุกข์ : กังวลใจเรื่องสุขภาพของพ่อ
  สมุทัย : ยึดว่าพ่อน่าจะลดขนมหวานได้
  ชอบถ้าพ่อลดขนมหวานได้จะได้ลดความเสี่ยงของอาการของโรคได้
  ชังที่พ่อลดขนมหวานไม่ได้

  นิโรธ : พ่อจะลดการรับประทานขนมหวานได้หรือไม่ได้ก็ไม่กังวลใจ

  มรรค : ในเมื่อพ่อยังลดขนมไม่ได้ เราก็ให้พ่อรู้จักพิษภัยของการกินขนมก่อน
  ขนมยังร้ายน้อยกว่ากิเลสตัวยึดดี ของเรา พ่อยังทำไม่ได้ บอกว่าเป็นห่วงพ่อ เราโง่จริงๆไม่ยอมถามพ่อสักคำ ว่าพ่อยินดีหรือเปล่า ที่ต้องลดทานขนมหวาน ถ้าพ่อยังทำไม่ได้กิเลสติดดี นี่ที่ไปทำร้ายพ่อเราชั่วจริงๆ เลยสำนึกผิด จะไม่เอาดีที่พ่อยังไม่พร้อมจะรับ ทัังที่พ่อได้เป็นตัวแทน มาตาลีเทพ ชี้ให้เรา
  ได้เห็น ตัวยึดดีที่ทำให้ทุกข์ กังวล ทำให้เราได้มองเห็น กิเลสตัวยึดดีได้ล้างกิเลส เลยตั้งจิตขออภัยพ่อ ที่ยึดดีจะให้พ่อ ทั้งที่พ่อยังไม่ตอบรับเลย มันยังไม่ถึงเวลาที่พ่อทำได้
  ตรงกับบททบทวนธรรมข้อที่ 35 ยึดอาศัย “ดี”ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง” “นั้นดี” แต่ ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเกิด “ดี ” ดั่งใจหมาย ทั้งๆ ที่องค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้น ไม่สามารถ ทำให้ดี

  นั้นเกิดขึ้นได้จริง” “นั้นไม่ดี ”
  พอเลิกยึดก็คลายได้ไร้กังวล