รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

ผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564) ที่เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2563 มาสรุปกันได้ในวันที่  6 มิถุนายน 2564 ถือเป็นการจบและสรุปภาคเรียนแรกของวิชาอริยสัจ 4 ได้อย่างลงตัว

การออกเกรดในวิชานี้ จะออกให้เฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนนในส่วนหลัก คือการส่งการบ้านอริยสัจ 4 หน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกฝนศิลปะการสื่อสาร และฝึกรับผัสสะตามความเป็นจริง จากคำวิจารณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งการบ้านหน้าชั้นเรียน จะถือว่าติด ร หรือ (i) เช่นเดียวกับนักศึกษาที่มาส่งการบ้านหน้าชั้นแต่ไม่ได้สอบกลางภาคหรือปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ต้องการแก้ตัวให้ตามเรียนรู้และส่งงานเพื่อเป็นคะแนนสะสมในเทอม 2 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *