เพลง แด่เธอ… ผู้ถือคันธง

เพลง แด่เธอ… ผู้ถือคันธง
คําร้อง-ทํานอง กลั่นแก้ว แสงภูดาว
ดนตรี : โอ๋ ฆราวาส

 

เนื้อเพลง

แด่เธอ…ผู้อาจหาญ อย่าสะทกสะท้านต่อเส้นทางสูงชัน
กล้าแกร่งฝ่าแรงอาธรรม์ ขับเคลื่อนผลักดันสร้างสรรค์ทางไท
ทางที่เท้าเธอย่ําเหยียบ มิราบเรียบมีสิ่งท้าทาย
ต้องฝ่าด่านอันตราย เหนื่อยทั้งใจกาย ปวดร้าวระบม
ทุรชาติอาจขัดขวาง ขุดหลุมพรางอย่างโสมม
ผ่านกรวดหินซึ่งแหลมคม ย่ําโคลนตมมิพะวง

มุ่งตรง…สู่จุดหมาย ศรัทธาชัดโชนฉายบรรเจิดบรรจง
แน่นหนักเด็ดเดี่ยวมั่นคง เพื่อดํารงอุดมการณ์
เราจับมือพร้อมก้าวไป ล้างคราบใคร่บ่วงบาปสามานย์
เปลื้องแอกที่ทนแบกทาน ดับพิษภัยพาลปลดบ่วงจองจํา
ถือคันธงสู่หลักชัย แหวกเปลวไฟข้ามหลุมดํา
กวาดภาพหลอนล้อมครอบงํา สร้างฟื้นธรรมคว่ํากาลี

คอร์ดกีต้าร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.