ข้อแนะนำการใช้ห้องสอบในโปรแกรม ZOOM

หลังจากที่มีการสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) ทางทีมทำงานได้พบกับปัญหา จึงคิดและสร้างผลงานภาพเพื่อช่วยอธิบายวิธีการปัญหาในระหว่างสอบให้น้อยลงยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดภาพขนาดเต็ม (1366×768) กดที่นี่


ภาพที่แสดงด้านล่างนี้มีขนาด 750×422 คุณภาพปานกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *