ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 13

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

คุรุจิ๊บ-แพรลายไม้ กล้าจน คุรุประจำวิชา ได้นำทีมนักศึกษาที่สนใจมาฝึกฝนทำการบ้านร่วมกันใน หัวข้อ เตรียมนำเสนอ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ และ เรียนทำพาวเวอร์พ้อยท์ เพื่อการนำเสนองาน ผ่านทาง zoom  มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมหลายท่าน ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอ หลักการใช้ Verb to Be และนำผลงานกลุ่มมานำเสนอ 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม สาว สาว สาว ภูผาฟ้าน้ำ เป็นการนำเสนอครั้งที่สอง จากกลุ่มนักศึกษาที่อยู่บน พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบาน ผาสุก เช่นเคย พบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ -รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *