ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20
English for Communication
วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.10 น.
เนื้อหาที่เรียน : present powerpoint

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 36 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และแนะนำกลุ่มที่จะpresentation คือกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ นำเสนอให้หัวข้อ Past Tense Verbs

  • คุรุเบญจวรรณ ได้ comment ว่า บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ดีมาก present ดีมาก แม้มีอุปสรรคมากมายทางด้านเทคโนโลยี เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มากเลย กริยาปกติการเติม ed มีการออกเสียง 3 แบบ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องออกเสียง /t/(เถ่อะ ถึ) /d/ (ดึ้) /id/ (อิ้ด) บทเรียนนี้ดีมาก อยากให้พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจ ได้ศึกษา สรุปได้ดีมาก ชอบตรงที่ทุกคนสลับตำแหน่งกัน interactive ดี แล้วก็น่ารักดี comment การออกเสียง ถือว่าเป็นการทบทวน เพราะว่าบทเรียนนี้ดีมาก ใช้เวลที่เหลือ comment และอธิบายเพิ่มเติม
  • คุรุเบญจวรรณ พาออกเสียงที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ให้มาดีมากเลย ถ้าเราจำได้จะทำให้รู้วิธีการออกเสียง เวลาเปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 กับช่องที่ 3 เวลาที่เราพูดจะทำให้เราดูดี เรารู้จักผันกริยา แล้วก็ออกเสียงถูกด้วยเป็นบทเรียนที่ดีมาก ๆ เลย อยากให้ไปดูเพิ่มเติม หลังจากนั้นเป็นการให้นักศึกษาได้ทดสอบปากเปล่า ออกเสียงที่เติม ed ที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียน โดยคุรุเบญจวรรณเป็นคนตั้งข้อสอบ และให้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำเป็นคนบอกว่าถูกหรือไม่ถูก

นักศึกษาได้ Comment ให้กับกลุ่มภูผาฟ้าน้ำดังนี้

  • คุณอรวิภา กริฟฟิธส์  เคยเรียนเกี่ยวกับการเติม ed แต่ไม่รู้ว่าต้องออกเสียงอย่างไง ใช้วิธีจำ ได้เห็นว่าตัวเองเดา เมื่อได้รู้ ทำให้มีความชัดเจนขึ้น มีหลักการออกเสียง เป็นความรู้ใหม่ ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ เป็นบทเรียนที่ดี
  • คุณนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ (เย็นน้อมพุทธ) ตอนแรกคิดว่าหมู ๆ ง่าย แต่พอดูเข้าจริงดีมากเลย น้องได้โยงออกมาให้เห็นว่าตัวนี้ ถ้ารากศัพท์แบบนี้ แล้วลงท้ายอย่างนี้ จับประเด็นได้ ก่อนหน้านี้ ใช้เดาตามความเคยชิน พอได้ข้อมูลแบบนี้ ทำให้รู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้น เติมอะไรแล้วตรงไหนถูก ออกเสียงอย่างไร ทำให้แม่นยิ่งขึ้น เป็น powerpoint ที่น่าศึกษา
  • คุณมงคลวัฒน์ รัตนชล (เพชรไพรพุทธ) เมื่อกี้ทำข้อสอบได้ 3 เต็ม 10 ยากมาเป็นความรู้ที่เราไม่เคยแยกแยะมาก่อน เป็นความรู้ที่เราไม่รู้เลย จนคุรุมาอธิบายซ้ำอีกทีเรื่องการออกเสียง มีแนวทางในการเรียนรู้  รู้ว่าออกเสียงอย่างไง รู้แต่ยังทำไม่ได้ เหมือนยา 9 เม็ด รู้แต่ยังทำไม่ได้ ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันยากมาก แต่เป็นแนวทางให้เราเข้าใจว่าต้องทำอย่างไร เรียนรู้อย่างไร
  • คุณพรนภา บูรณศิริ (เพียรเพชรพรี) เติม ed ออกเสียงโดยที่ไม่รู้ว่า ตัวd ตัว id หรือตัว t ลืมไปตั้งแต่เรียนมาพึ่งมาเข้าใจวันนี้ว่าแยกเป็น id, d, t

คุรุเบญจวรรณใช้เวลาที่เหลือประมาณ 30 นาที comment การแนะนำตัวของนักศึกษา 3 ท่าน คือคุณสุดใจ คุณนฤมล และคุณนมลชนก

คุรุเบญจวรรณ อยากให้เรียนไวยากรณ์เยอะ ๆ แบบนี้ จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ พยายามออกเสียงให้ถูก ไวยากรณ์นี้สำคัญ ภาษาอังกฤษถ้าไวยากรณ์ไม่ถูก ดูว่าเราความรู้ไม่แน่น ยิ่งออกเสียงไม่ถูก ยิ่งไปกันใหญ่เลย ทั้งออกเสียงไม่ถูก ไวยากรณ์ไม่ถูก แล้วใครจะฟังเรารู้เรื่อง เพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนออกเสียงให้ถูกตั้งแต่บทเรียนแรกที่คุรุแนะนำ คล้าย ๆ กับคัมภีร์ที่สรุปการออกเสียง สำหรับคนไทย คุรุเเคยทำผิดมาหมดแล้ว แต่เป็นคนที่สังเกตและมีคนบอก คุรุจะคอยแก้ให้ทีละหน่อย จะขออนุญาตก่อน ถึงจะแก้ให้ พยายามแนะนำคนอื่น เพราะเคยทำผิดมาก่อน โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง รู้ว่าผิด เพราะรู้จักสังเกต ถ้าเราอยากพัฒนาภาษาของเรา ต้องรู้ไวยกรณ์ให้เยอะ ๆ การออกเสียงจะต้องดี และคำศัพท์ต้องรู้เยอะ ต้องรู้สำนวนอะไรอีกมากมาย ต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 นอกเหนือจากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

มีอยู่ 2 ทางเที่เราจะเก่งได้
1.ต้องฝึกบ่อย ๆ 2. ฝึกถูกวิธี

ใช้ความพยายามในการดูบทเรียนซ้ำบ่อย ๆ หรืออะไรก็ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราชอบก่อน แล้วขยายไปในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมและอันที่เราไม่ชอบ

สรุป ถ้าอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรู้ไวยากรณ์ มีการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์ โดยการทบทวนบทเรียนซ้ำ ๆ ฝึกบ่อย และฝึกให้ถูกวิธี

นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *